Search

Strange Things

Een tijdje geleden werden beelden vrij gegeven van UFO's die vliegen op een manier die alle regels van de zwaartekracht tarten ( declassified information ). Het Pentagon heeft in een formele verklaring bevestigd dat de beelden echt zijn .


Er is een Executive Order uitgevaardigd die het Pentagon oplegt om binnen de 6 maanden ( uiterlijk augustus 2021) alle informatie waarover zijn beschikt over UFO's vrij te geven ).

https://www.wilx.com/2020/12/30/the-pentagon-has-180-days-to-disclose-ufo-information/?fbclid=IwAR2ITT9RK9A6bumpoWf_GyzuXZP41xUQiGOfTmG_JKM_2g75-EDb0pPmn-o

(lees verder onder illustratie)

Niet veel later heeft een voormalig (gepensioneerd ) Canadees Minister evenzo bevestigd dat de beelden die door militaire US piloten gefilmd zijn, echt zijn, er al sinds de jaren 50 UFO's geregistreerd worden en ... ( nu komt het ) en er al lang Aliens onder ons zijn (?? ). Bloedernstige verklaring met veel uitleg.


Koning Willem Van Nederland heeft tijdens zijn toespraak in september 2020 gezegd " het is duidelijk dat de wereld zich - over de corona crisis heen - moet voorbereiden op de mogelijkheid van een volgende pandemie of ... een andere externe schok " ( ?? )

Trump heeft kort voor zijn uittreding verklaard dat hij afspraken heeft gemaakt met een " Intergallactic Federation ". " I know things " zei hij " and I wil tell in time ".


Een paar weken geleden heeft Macron op een nationale zender verklaard dat Frankrijk zich klaar maakt voor een ruimte oorlog ( ?? )


CNN heeft het steeds vaker over een voorbereiding op " Aliens ". In Australische media spreken ze zich er ook steeds vaker over uit.


En dan is er nog iets anders dat zeer vreemd is.


FEMA heeft sinds 2012 in opdracht van het CDC meer dan 500.000 " grave liners " laten fabriceren die al vele jaren op verschillende plaatsen in de US opgesteld staan op gehuurde terreinen.

(lees verder onder de video)


De Federal Emergency Management Agency, afgekort FEMA, is het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding. Het doel van FEMA is het coördineren van de nodige acties wanneer een ramp heeft plaatsgevonden binnen de Verenigde Staten. Als zich in een staat een ramp voordoet en de gouverneur een noodtoestand afkondigt, kan hij beroep doen op de tussenkomst van FEMA.


Volgens de officiële versie is een " grave liner " een plastieken container die een soort van beschermend omhulsel zijn om effectieve doodskisten in te plaatsen voordat deze in de grond worden geplaatst. Zonder doodskist kunnen er drie bodybags in gelegd worden, goed voor 1,5 miljoen lijken.

Het komieke is dat ze op vandaag nog altijd niet zijn gebruikt.

Ze staan op de sinds vele jaren gehuurde terreinen te wachten op ... wat ?


Waarom hebben FEMA voor rekening van het CDC 500.000 grave liners laten fabriceren? Verwachten ze op een bepaald moment plots een massale hoeveelheid doden ? ( zoals Schotland die op dit eigenste moment een openbare aanbesteding heeft lopen voor de aankoop van "shelters " voor de identificatie van slachtoffer van een ramp met massaal veel slachtoffers ) ?


En dan zijn er ook nog de grootschalige militaire oefeningen en trainingen, die vlak voor de aanvang van corona ( Defender20) begonnen zijn en dit jaar ( Defender21) ook nog plaats vinden, de oprichting van Eurogendfor enz...


Wat is er op komst dat wij niet weten ? Waarom worden er zoveel voorbereidingen getroffen en voor .... wat ?


Zijn dit allemaal toevallige zaken die onderling geen enkel verband houden of zijn ze net wel onderling met elkaar verbonden ?

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en