Search

Universele liefde

Dit is zo mooi dat ik het met jullie wil delen.

Zo voel ik het namelijk ook aan. Dit is de reden waarom ik doe wat ik doe. Enjoy !

Blijf rustig ongeacht wat er gebeurt. Heb vertrouwen. Het komt goed. ❤

-------------------------- " Leven na de dood - Luc De Wandel

Dit is wellicht de meest controversiële – voor sommigen misschien zelfs schokkende - maar ook belangrijkste tekst die ik ooit zal schrijven.

Net na de uitbraak van de Coronacrisis vroeg één van mijn goede vrienden, kunstschilder Paul Van Hecke (foto) uit Brugge, mij of ik de tekst voor de achterflap wou schrijven voor een boek, waar hij net aan begonnen was. Ik stemde toe en beloofde dat ik ook de eindredactie zou doen. Op die manier kreeg ik als één van de eersten het boek te lezen. Het draagt de titel: ‘Gesprekken met mijn dochter aan de andere zijde’ en het is een weergave van een dialoog die Paul met zijn overleden dochter Marjolein voert. Marjolein verongelukte jammerlijk toen ze bij een val van een klein trapje haar hoofd stootte. De ergste nachtmerrie van iedere ouder werd toen voor mijn vriend Paul rauwe werkelijkheid.

Tot Marjolein hem van de ‘andere kant’ begon toe te spreken. Er ontspon zich een complete, soms zelfs grappige dialoog, die voortborduurde op de zeer spirituele verhouding die Paul altijd al met zijn dochter had gehad. Voor hun werk reisden ze samen ieder jaar naar India, waar ze leerden hun geest open te stellen voor de Oosterse wijsheden en inzichten.

Tijdens de eindredactie van het boek werd ik ogenblikkelijk getroffen door de talloze verwijzingen van Marjolein naar de crisis die onze planeet, met Corona, doormaakte. U vindt aan het eind van dit stuk een aantal passages die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten: de overleden dochter troost haar vader door erop te wijzen dat er een enorme transitie op komst is op Aarde, een omwenteling die een ‘soort splitsing onder de mensen’ zal veroorzaken, waarbij één groep ter plaatse zal blijven trappelen, terwijl een ‘andere het nieuwe licht zal zien’.

Het zijn die verwijzingen die mij hebben aangespoord om openlijk een standpunt in te nemen. Ik weet al lang - uit ervaring - dat ons bewustzijn verder bestaat na het afsterven van ons lichaam, maar ik heb nooit de behoefte gevoeld om die kennis in bredere kring te delen. Ik ben geen apostel. Wie weet, die weet. Anderen overtuigen was nooit nodig. Nog altijd niet, maar de tijd is wel gekomen om dat weten te delen. Dat werd mij duidelijk door het boek, en door andere aanwijzingen die ik nu niet meer kan negeren.

Bij deze dus. Ik heb afdoende informatie vergaard om met onwrikbare zekerheid te verkondigen dat het ‘leven’ voortgaat na de dood van ons stoffelijk omhulsel. De ziel, de geest, het bewustzijn, - geef het de naam die u wil – is onsterfelijk. De omstandigheden waar deze ziel zich na de dood in bevindt zijn van een pracht en een rust die onbeschrijflijk is. Alle kennis, alle schoonheid, alle liefde is er in overvloed en onbeperkt beschikbaar. Er duiken almaar meer stervelingen op die dit weten, en die er over getuigen. Dat is geen toeval. Net zoals het boek van Paul en Marjolein geen toeval is. Net zoals het geen toeval is dat ik dit nu hier schrijf.

Toeval bestaat niet: alles is universeel verbonden, en alles gebeurt perfect op tijd. Zo ook de komst van Corona. Tijd voor de grote paradigmaverschuiving, voor de ‘grondige zuivering’ zoals Marjolein het noemt. “Een ras van strijders wordt een ras van vreedzame en liefdevolle mensen”, zegt ze.

Daar ben ik zeker van, en ik hoop dat u bij die laatste groep hoort.

Hierbij een aantal passages uit het boek: (momenteel uitverkocht, 2e druk is gepland) “..;Hij (mijn gids) heeft mij wel verteld dat wij op het einde staan van een donkere cyclus, en dat we nog even heel ferm op onze tanden moeten bijten, en dat we dan terug in een gouden tijdperk terecht komen, zo’n mooi gouden tijdperk dat de aarde nog nooit gekend heeft. Mijn gids vertelde ook dat er een soort splitsing komt bij de mensen, dat er een groep zal blijven ter plaatse trappelen, omdat ze te bang zijn om mee te varen met het nieuwe licht dat zich nu aan het manifesteren is op aarde. Dus papa: “go with the flow”, de goede flow wel te verstaan, en let op, want de duistere en onwetende flow is even sterk aan het groeien…”

“…We bevinden ons nu namelijk in een cruciale ontwikkeling en in een kantelmoment met de aarde. We verlaten de bestaande dimensie met onze aarde, en dit zal met de nodige veranderingen gepaard gaan. De trilling van de aarde verhoogt, helaas zullen daardoor ook spanningen en chaos toenemen; dit alles moet echter gebeuren om de aarde te zuiveren en jullie in jullie realiteitsdimensie te brengen. Dit proces is al een tijd aan de gang…”

“…Mijn gids zegt: “in deze periode van de omwenteling der aarde, vindt er een ontwaken in ons plaats, een uniek gebeuren dat zich niet zomaar per toeval voordoet. Nee, het volledige hemelse gezelschap begeleidt ons. Alle negativiteit die we op onze mooie planeet kennen, zoals oorlog, armoede, ziekte, misdaad,… zal na een grondige zuivering ophouden te bestaan.

Een ras van strijders wordt een ras van vreedzame en liefdevolle mensen…”

“…Kijk niet naar de warboel waarin we ons bevinden, want niets is wat het lijkt, doorprik deze illusionaire wereld. Je moet mij geloven als ik zeg dat jullie met de aarde op de drempel staan van een volledige, planetaire transformatie. Voor alle duidelijkheid, dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van mijn gids die zich volledig afstemt op zijn Meester Osiris, ook wel het ‘universele bewustzijn’ genaamd. Als het lijkt dat sommige dingen erger worden, besef dan dat dat absoluut noodzakelijk is om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Weet je, bij het begin van het gewas zie je omzeggens geen verschil tussen het kaf en het koren, ze lijken ogenschijnlijk alle twee op elkaar, pas als de gewassen volwaardig rijp zijn, net voor de oogst, zie je het verschil…”

“…Maar papa, je hebt er nu nog geen idee van welke mooie toekomst de aarde met al haar sferen tegemoet gaat. Er komt een gouden tijdperk op de planeearde, zoals er nog nooit één is geweest. Heb vertrouwen zoals een bloesem; een bloesem die wegwaait weet ook niet waar hij terechtkomt, maar hij heeft het vertrouwen dat hij goed terechtkomt. De grote transformatie waar zovelen op gehoopt hebben, is nu begonnen. Het is een soort energiepoort, waar we met ons allen door moeten…”

Ik wens u een goede passage, beste vrienden. "


1 comment

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en