Search

UPDATE NOODHULP ARDENNEN - MISE A JOUR AIDE D'URGENCE ARDENNES

25.07.2021 - 13u15


Vzw Hands For Freedom heeft gisteren aardig wat inkopen gedaan voor de noodlijdende bewoners van de getroffen gebieden. Wij hebben ( voorlopig ) voor 20 gezinnen een colli samengesteld waarmee ze ongeveer een week verder kunnen. Deze colli's zullen van huis tot huis bedeeld worden zodat we zeker zijn dat elk gezin een volledig pakket ontvangt en zij zich niet dienen te verplaatsen naar een verdeelplaats.


De colli is als volgt samen gesteld :

1 x 1 kg vol au vent

1 x 1 kg balletjes in tomatensaus

1 x 1 kg bolognese saus

1 x 1 kg spagetti

2 pakken Basmati rijst 4x 125gr

1 doos puree vlokken

2 blikken tonijn

1 blik Weense worsten

1 pot oplosbare koffie

2 liter melk

1 kg suiker

1 doos cornflakes met honing

1 pot aardbeiconfituur

1 pak Snickers

4 flesjes water

10 kartonnen bekers

1 tube tandpasta

1 flacon zeep handen en gezicht

1 flacon douchegel

2 rollen wc-papier


De dag van de noodlevering komt daar nog een vers brood, een tros bananen, verse groentjes en een bidon van 5L water bij. Noot : er zullen ook vegetarische colli's voorzien worden.


20 colli's is een goed begin maar we willen er nog zoveel mogelijk bij maken. Wij hebben besprekingen aangevat die hopelijk zullen leiden tot de aanlevering van hele paletten waarmee we een grote hoeveelheid noodlijdende gezinnen vooruit kunnen helpen. Aan alle personen die via team@hands-for-freedom.be voedsel aangeboden hebben, vragen we om de artikelen uit de colli te verzamelen. Het is logistiek geen haalbare kaart om colli's samen te stellen met een veelheid van verschillende goederen. Het vullen van zakken met steeds dezelfde artikelen is op zichzelf al een tijdrovende bezigheid.


Wie zulks wenst kan natuurlijk ook altijd zelf een colli samen stellen met alle artikelen uit de lijst of vergelijkbaar (= vegetarisch ipv vlees ). De huidige colli heeft een winkelwaarde van ongeveer 40 €.


We proberen ook honden-en kattenvoeding te regelen. De meeste mensen in de getroffen regio hebben huisdieren. Die beestjes moeten natuurlijk ook eten. Wie honden-en kattenvoeding wil schenken : stuur aub een mail naar team@hands-for-freedom.be


Colruyt Waremme en Colruyt Hannuit hebben poetsgerief geschonken en 40 tubes tandpasta,10 flacons douchegel en shampoo, waarvoor een DIKKE MERCI ! Daarnaast heeft vzw Hands for Freedom zelf ook nog poetsgerief gekocht. We hebben op dit moment 12 aftrekkers + steel, 4 zware kuisborstels + steel, 10 vuilblikken met borstel, een stuk of 50 dweilen, 50 microvezel doeken, 16 flessen poetsproduct, 6 flessen javel 5 l, en 11 rollen vuilniszakken 60 l ( in totaal 165 stuks ). We zoeken nog emmers. Wie nog poetsgerief wil schenken : stuur aub een mail naar team@hands-for-freedom.be.


De campiggaz toestellen die in Action in promotie waren aan 9,99 € zijn allemaal uitverkocht. Ze hebben een nieuwe lading besteld maar weten niet wanneer deze binnen komen. Wij zullen daarom ook contact opnemen met Decathlon.


Er is de komende dagen nog veel regen op komst. In de regio Luik - Eupen vandaag en morgen tussen 4-5l/m2 en in de regio Namen-Dinant ( dat gisteren ook getroffen werd door zware overstromingen ) zelfs 9-10l/m2. De weerkaart kleurt voor België hoofdzakelijk rood ( zeer sterke regenval ) en donkerblauw ( sterke regenval ). Vanaf dinsdag zal het nog matig blijven regenen in de regio Luik-Eupen. https://www.wetter.de/europa/regen-karte-belgien-c32/morgen.html#m=8.15/50.186/5.01


In die optiek kunnen we nog niet voorspellen wanneer we in colonne naar de getroffen regio zullen trekken om bijstand te verlenen en colli's uit te delen, maar ondertussen blijven we wel verder voorbereidingen treffen. Indien de noodzaak het vereist zullen we de bijstand uitbreiden naar de regio Namen-Dinant.


Aan al degenen die een bestelwagen aangeboden hebben voor het transport : dank u wel ! Blijf aub stand by. Wij zullen jullie persoonlijk via email berichten van zodra de hemel voldoende opklaart. Hetzelfde geldt voor degenen die een dompelpomp, generator, zonnepanelen met stroomvoorziening, Jerrycans e.d. ter beschikking stellen.


Aan al degenen die zich aangeboden hebben als vrijwilliger om de handen uit de mouwen te steken, mee te helpen met de opkuis en/of de samenstelling en verdeling van de colli's vragen wij ook om stand by te blijven. Als we er in slagen om paletten met goederen te bemachtigen, zullen we ongeveer 22 vrijwilligers nodig hebben om colli zakken te vullen. Wij hebben nog extra handen nodig. Als u bijstand wil verlenen : stuur aub een mail naar team@hands-for-freedom.be


Wij plannen de actie voorlopig opnieuw in op woensdag 28.07 of donderdag 29.07.2021 ( afhankelijk van het weer ). Als er paletten goederen geleverd worden zal het om logistieke redenen pas kunnen op zaterdag 31 juli 2021.


Bepaalde personen hebben de vraag gesteld of het nuttig is om meubels, lakens, donsdekens ... te verzamelen. Er zijn op dit punt al veel burger initiatieven maar we zullen de situatie opmeten wanneer we de colli's gaan uitdelen, noteren wat nodig is en hiervan een lijst opstellen. Pampers en andere kinderspullen ( kleren, beddengoed en speelgoed ) zijn natuurlijk wel altijd welkom. Er zullen de komende dagen in elke Vlaamse provincie verzamelpunten georganiseerd worden. Wie verzamelpunt wil zijn voor Gent, Brugge, Antwerpen, Hasselt : stuur aub een mail naar team@hands-for-freedom.be


Dank u wel aan de mensen die een gift hebben gedaan aan vzw Hands For Freedom. We hebben de centjes goed gebruikt. Vanaf nu geven we echter de voorkeur aan artikelen uit de colli of gelijkwaardig en/of dierenvoeding. Het ontbreekt ons aan de nodige tijd en mankracht om telkens te gaan winkelen om goederen te kopen. We hebben gisteren gemerkt dat winkelen niet alleen tijdrovend is maar ook zeer vermoeiend.


Power to the people ! Als de overheid niet doet wat nodig is, zullen wij, het volk, zelf de mensen wel uit de nood helpen. Rest mij nog om de vele burgers die sinds 16 juli 2021 onvermoeibaar hulp hebben geboden en tal van goederen geschonken hebben EN ter plaatse zijn gaan leveren, van harte te bedanken voor hun hulp. Het is ongelooflijk hartverwarmend te weten dat als het er echt op aan komt, er geen taalgrenzen meer zijn en wij er voor elkaar zijn. United we stand. Love you all ❤

___

Hier, l'ASBL Hands For Freedom a fait pas mal d'achats pour les habitants nécessiteux des zones touchées. Nous avons ( provisoirement ) constitué un colli pour 20 familles leqeul leur permettra de tenir le coup pendant environ une semaine. Ces colis seront distribués de maison en maison afin de garantir que chaque famille reçoit un colis complet et ne doit pas se rendre à un point de distribution.


Les collis sont composés comme suit :

1 x 1 kg vol au vent

1 x 1 kg de boulettes de viande à la sauce tomate

1 x 1 kg de sauce bolognaise

1 x 1 kg de spaghetti

2 paquets de riz Basmati 4x 125gr

1 boîte de purée de pommes de terre en flocons

2 boîtes de thon

1 boîte boîte de saucisses de Vienne

1 pot de café soluble

2 litres de lait

1 kg de sucre

1 boîte de cornflakes au miel

1 pot de confiture aux fraises

1 paquet de Snickers

4 bouteilles d'eau

10 gobelets en carton

1 tube de dentifrice

1 bouteille de savon pour les mains et le visage

1 bouteille de gel douche

2 rouleaux de papier toilette


Le jour de la distribution, nous ajouterons également un pain frais, un bouquet de bananes, des légumes frais et une bouteille d'eau de 5 litres. Note : nous prévoyons également des collis végétarien.


20 collis est un bon début mais nous souhaitons en composer beaucoup plus. Par conséquent, nous avons entamé des discussions afin de faire livrer des palettes de marchandises, ce qui nous permettra d'aider un grand nombre de familles dans le besoin. Nous avons également demandé à tous ceux et celles qui offrent par la biais de team@hands-for-freedom.be de la nourriture de réunir également les articles du colli. D'unn point de vue logistique, il n'est pas possible de constituer des colis contenant une multitude de marchandises différentes. Remplir des sacs avec les mêmes articles, est en soi déjà une activité qui prends pas mal de temps.


Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr composer votre propre colli avec tous les articles de la liste ou similaire ( = végétarien en lieu et place de viande ). Le colli a une valeur au détail d'environ 40 €.


Nous essayons également d'organiser la collecte de nourriture pour chiens et chats. La plupart des habitants de la région touchée ont des animaux de compagnie. Bien sûr, ces animaux ont aussi besoin de manger. Si vous souhaitez faire don de nourriture pour chiens et chats, veuillez svp envoyer un courriel à team@hands-for-freedom.be.


Colruyt Waremme et Colruyt Hannuit ont fait don de produits de nettoyage et de 40 tubes de dentifrice, 10 flacons de gel douche et de shampoing. MERCI BEAUCOUP ! ! En dehors de cela, asbl Hands For Freedom a également acheté du matériel de nettoyage. En ce moment, nous avons 12 raclettes + manche, 4 brosses de nettoyage à usage intensif + manche, 10 ramasettes avec brosse, environ 50 serpillières, 50 chiffons en microfibre, 16 bouteilles de produit de nettoyage, 6 bouteilles de javel 5 l, et 11 rouleaux de sacs poubelle 60 l ( au total 165 pièces ). Nous sommes toujours à la recherche de seaux. Si vous souhaitez faire don de matériel de nettoyage, veuillez envoyer un e-mail à team@hands-for-freedom.be


Les appareils Campiggaz qui étaient en promotion chez Action à 9,99 € sont tous vendus. Ils ont commandé un nouveau lot mais ne savent pas quand la marchandise arrivera. Par conséquent nous allons également contacter Decathlon.


Il y a encore beaucoup de pluie à venir dans les prochains jours. Dans la région de Liège - Eupen aujourd'hui et demain entre 4-5l/m2 et dans la région de Namur - Dinant (qui a également été touchée hier par de fortes inondations) même 9-10l/m2. La carte météorologique de la Belgique est principalement colorée en rouge (très fortes pluies) et en bleu foncé (fortes pluies). A partir de mardi, il continuera à pleuvoir modérément dans la région de Liège-Eupen. https://www.wetter.de/europa/regen-karte-belgien-c32/morgen.html#m=8.15/50.186/5.01


Dans cette optique, nous ne pouvons pas encore prévoir quand nous nous rendrons en colonne dans la région touchée pour fournir une assistance et distribuer des colis, mais en attendant, nous continuons à nous préparer. Si le besoin s'en fait sentir, nous étendrons notre assistance à la région de Namur-Dinant.


A tous ceux et celles qui ont offert une camionnette pour le transport : merci ! Veuillez rester en stand by. Nous vous informerons personnellement par e-mail dès que le ciel sera suffisamment dégagé. Il en va de même pour ceux et celles qui mettent à disposition une pompe submersible, un générateur, des panneaux solaires avec alimentation électrique, des jerrycans, etc.


A tous ceux et celles qui ont proposé de se porter volontaires pour retrousser leurs manches, aider au nettoyage et/ou à la composition et à la distribution des collis, nous vous demandons également de vous tenir prêts. Si nous réusissons à obtenir des palettes de marchandise nous aurons besoin d'environ 22 volontaires pour remplir les sacs de colli. Nous avons encore besoin de mains supplémentaires. Si vous souhaitez nous aider, veuillez envoyer un courriel à team@hands-for-freedom.be.


Nous avons provisoirement reprogrammé l'action pour le mercredi 28.07 ou le jeudi 29.07.2021 (en fonction de la météo). Si nous arrivons à obtenir des palettes de marchandise, l'action sera - pour des raisons de logistique, fixée au samedi 31.07.2021


Certaines personnes ont demandé s'il serait utile de collecter des meubles, des draps, des couettes, etc. Il existe déjà de nombreuses initiatives sur ce point, mais nous mesurerons la situation lorsque nous irons distribuer les colis, nous noterons ce qui est nécessaire et en ferons la liste. Les Pampers et autres articles pour enfants (vêtements, literie et jouets) sont bien sûr toujours les bienvenus. Dans les prochains jours, des points de collecte seront organisés dans chaque province flamande. Si vous souhaitez être un point de collecte pour Gand, Bruges, Anvers ou Hasselt, veuillez envoyer un e-mail à team@hands-for-freedom.be.


Merci aux personnes qui ont fait des dons à l'asbl Hands For Freedom. Nous avons bien utilisé ces dons. Cependant, à partir de maintenant, nous préférons le don des articles du colli ou équivalent et/ou des aliments pour animaux. Nous ne disposons pas du temps et de la main-d'œuvre nécessaire pour continuer les courses d'achat de marchandises. Hier nous avons remarqué que le shopping est non seulement chronophage mais aussi très fatigant.

Le pouvoir au peuple ! Si le gouvernement ne fait pas ce qui faut, nous aiderons le peuple nous-mêmes. Il ne me reste plus qu'à exprimer mes remerciements les plus sincères pour l'aide apportée par les nombreux citoyens qui, sans relâche depuis le 16 juillet 2021, ont fourni de nombreux biens ET effectué des livraisons sur place. Cela fait chaud au cœur de savoir qu'en fin de compte, il n'y a pas de barrière linguistique et que nous sommes là les uns pour les autres. Nous sommes unis. Je vous aime tous ❤
2 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en

NOODHULP ARDENNEN

We weten ondertussen allemaal dat en welke schade de overstromingen op 15-16 juli 2021 veroorzaakt hebben. Vandaag, 8 dagen later zijn in sommige gemeenten en dorpen het puin gedeeltelijk geruimd maar