Search

UPDATE - VRT-audit toont bewust misbruik van overheidsgeld

UPDATE: Op 15.10.2020 heb ik de volgende post gepubliceerd :

VRT-AUDIT TOONT BEWUST MISBRUIK VAN OVERHEIDSGELD

Bron: De Tijd


"Het rapport van Audit Vlaanderen over de VRT schetst het beeld van een organisatie waar systematisch en bewust budgetten worden misbruikt voor zelfverrijking of het bevoordelen van bevriende partijen. In de nasleep van het rapport heeft Rudi De Kerpel zijn ontslag aangeboden als regeringscommissaris."

Audit Vlaanderen spreekt over zeer duidelijke inbreuken op de wetgeving voor overheidsopdrachten, waarvan ‘zelfs de basisprincipes’ niet in praktijk worden gebracht. De inbreuken zijn niet (alleen) het gevolg van onwetendheid of vormfouten, maar ook van ‘bewust opgezette constructies’ om een bepaalde leverancier een opdracht te gunnen. Het rapport wijst niet alleen op nalatigheden bij de aankoopdienst van de VRT, maar ook op een ‘breder probleem in de organisatiecultuur’ van de omroep. Opdrachten worden te nonchalant en met te weinig kennis van de wetgeving uitgeschreven. In enkele concrete dossiers vond Audit Vlaanderen zelfs bestellingen die niets met de VRT te maken hebben, en wellicht voor privégebruik bedoeld waren.

Het rapport hekelt voorts het gebrek aan transparantie in de contracten met productiehuizen en schermgezichten. Al te vaak ontbreken concrete offertes of bewijsstukken om bedragen te verantwoorden. Ook is er geen duidelijkheid over wie na afloop van een productie de eigenaar wordt van bepaalde aankopen, zoals decorstukken of meubilair, die de VRT voor die productie heeft gedaan. Soms wordt gebruikgemaakt van kunstmatige constructies om een schermgezicht meer te kunnen betalen dan wat in het contract staat. Een klassieker is het aanrekenen van consultancyvergoedingen, waarbij niet duidelijk is of daar ook effectief geleverde diensten tegenover staan.Wat ik toen niet wist (maar nu wel) is dat de CEO van de VRT dat audit verslag al op 12.10.2020 becommentaireerd had in de pers, als volgt:


" ‘Wat in VRT-audit staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel’

De ceo van de VRT kondigt een nultolerantie af voor elk gebrek aan integriteit binnen de omroep. Wat zijn de gevolgen van het vernietigende auditrapport?

"Het ziet ernaar uit dat de huidige ceo van de VRT, Frederik Delaplace, normvervaging binnen het bedrijf fors wil aanpakken. In een mail aan zijn personeel, waaruit De Tijd zaterdag citeerde en die deze krant intussen kon inkijken, laat hij weten dat hij ‘geschrokken is van een aantal ­bevindingen in het rapport’. ‘Wat in het rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel en al zeker niet bij een ­publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen.’ ­Delaplace schrijft dat hij een ‘nultolerantie afkondigt voor het niet respecteren van de regels op het vlak van overheids­opdrachten, onzorgvuldig contractbeheer en -opvolging en voor elk gebrek aan integriteit. Hij belooft de controle op het correct naleven van de regels ‘op korte termijn aanzienlijk te versterken’.


Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V), had vrijdag al laten weten dat de aanbevelingen die Audit Vlaanderen formuleert in de beheersovereenkomst, ­zullen worden opgenomen in het contract dat nu heronderhandeld wordt tussen de regering en de omroep.


Krijgt dit rapport een gerechtelijk staartje? Dat kan. ‘Wanneer er bij een forensisch auditrapport indicaties zijn van ­mogelijke strafrechtelijke inbreuken, ­bezorgt Audit Vlaanderen een exemplaar van het rapport aan het parket of aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)’, zegt Marc Vandersmissen van Audit Vlaanderen. Hij wilde gisteren niet bevestigen dat dat in dit geval al gebeurd is. Volgens onze bronnen wordt een forensisch rapport bijna altijd overgemaakt aan het parket, al was het voor het parket van Brussel dit weekend nog te vroeg om dat te kunnen bevestigen. Zodra ze het in handen hebben, ligt de bal in het kamp van het parket of de CDBC: zij ­beslissen of de feiten zwaar genoeg zijn om een gerechtelijk onderzoek te starten.


Bron: de Standaard

We zijn ondertussen ongeveer een maand verder (let wel: sinds de verklaringen in de pers, het auditverslag dateert van voordien). Hebben we al iets ten goede zien veranderen bij VRT? Neen. Ze blijven bedrieglijke informatie verspreiden en het volk doelbewust op stang jagen met extreem negatieve berichtgeving die, zo niet incorrect, slechts een klein deel van het verhaal vertelt, waardoor de bevolking aanhoudend verder in een angstpsychose wordt geduwd.

ELKE journalist, redacteur en directeur van VRT, VTM, alle kranten en alle magazines, hebben een kopij ontvangen van mijn Open Brief aan de Media van 16.09.2020 waarin ik hen gewezen heb op de 4 belangrijkste plichten van de Code Gedragsjournalistie, waar zij dag in dag uit een inbreuk pleegden met indringend verzoek om die Gedragscode te respecteren.

Die Open brief is tenandere ook viraal gegaan en zelfs in Nederland opgepikt en gepubliceerd via diverse kanalen, dus... wie zijn mailbox toen niet gecheckt heeft, heeft mijn Open brief aan de Media toen zeker wel op een andere manier zien passeren.

Hebben ze er iets mee gedaan? Neen. Gaan zij hiervoor de rekeningen gepresenteerd krijgen ? Wees maar zeker. Ja, driewerf ja Voor bedriegers is in deze wereld geen plaats.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en