Search

Vaccintwijfel

Onderstaande post werd gecensureerd door Facebook

Goede reportage waar alle meningen het woord krijgen.


Zoals Annelies Van De Vijver, klinisch psycholoog, terecht opmerkt zou veel duidelijk(er) moeten zijn wat " meningen " zijn en wat " feiten " zijn.


Hieronder alvast de feiten.

1) Er bestaat geen wetenschappelijke consensus over de werking en de veiligheid van de vaccins. Consensus is het resultaat van een gelijke mening over " iets ". Er zijn duizenden artsen en wetenschappers in ELK land, die een andere mening hebben dus er is geen sprake van enige consensus. Waarom wordt hierover gelogen? Waarom worden de andere meningen geweerd in de media ? Dit komt het vertrouwen niet ten goede.


2) mRna is (nog) niet gebruikt voor de behandeling van kanker. " De hoop is dat er in de toekomst met de mRNA-technologie kankervaccins kunnen worden gemaakt die de chemo overbodig maken."https://innovationorigins.com/.../de-mrna-technologie.../ Waarom wordt hierover gelogen ? Dit komt het vertrouwen niet ten goede.


3) Pierre Van Damme ( expert ) heeft in eind december 2020 zelf verklaard dat het vaccin gebaseerd is op een volledig nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast op de mens en onderzoek in de toekomst zal uitwijzen of het vaccin werkt en veilig is. Niemand heeft Van Damme toen tegengesproken. Waarom beweert men nu iets anders ? Dit komt het vertrouwen niet ten goede.


4) Tijdens de trials zijn de vaccins door elk pharmabedrijf getest op 40.000 tot 60.000 mensen uit diverse werelddelen en diverse ethnische groepen, waarvan de helft een placebo heeft gekregen en de andere helft het vaccin. Dat is weinig wanneer men bedenkt dat er 213 landen zijn die samen 7,8 miljard mensen verenigen.

De duurtijd van de trials was zeer kort. Amper drie/vier maanden. In normale omstandigheden ( klassieke vaccinprocedure ) bedraagt de duurtijd van de trials in fase 3 minstens 2 jaar.

Bepaalde categorieën van personen werden uitgesloten van het onderzoek ( waaronder kinderen - 16 of - 18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven - hierover zijn geen gegevens gekend ). Dit alles staat uitdrukkelijk in de rapporten van EMA houdende voorlopige toelating tot commercialisatie van elk vaccin. Waarom wordt daarover gelogen ? Dit komt het vertrouwen niet ten goede.


5) volgens de rapporten van EMA verkeren alle vaccins nog in een onderzoeksfase. Dat is de reden dat EMA slechts een voorlopige toelating tot commercialisatie heeft verleend " for emergency use ". Pfizer dient haar laatste onderzoeksrapport pas in te dienen op 31.12.2023, Moderna pas op 30.06.2024, Astra idem en J&J nog later. Waarom wordt hierover gelogen ? Dit komt het vertrouwen niet ten goede.


Dit zijn feiten. Nu mijn mening.

1) Het is niet ok dat alle artsen en wetenschappers die een andere mening toegedaan zijn over het vaccinbeleid geweerd worden door de overheid en MSM.


2) Het is zeker niet ok dat artsen en wetenschappers onder druk gezet worden, op hun persoon een karaktermoord gepleegd wordt en sommigen onder hen zelfs ontslagen worden of vervolgd worden door de Orde van Geneesheren OMDAT zij een andere mening hebben. Dit wekt het wantrouwen in de hand.


3) Het is niet ok dat de overheid extreme censuur toepast en een heksenjacht geopend heeft tegen al degenen die iets anders durven te zeggen dan de zeer rigide lijn die zij uitgetekend heeft.


4) Het is niet ok dat er staalhard gelogen wordt over bewezen feiten die vastgelegd zijn in formele geschriften van officiële instanties. Anderen verwijten van fake news te verspreiden terwijl men er zich zelf schuldig aan maakt is een verhaal van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet.


5) Het is niet ok dat het volk onder druk gezet wordt om zich te laten vaccineren. Vaccinatie is niet verplicht. Het moet een vrije keuze blijven zoals overigens uitdrukkelijk gesteld in de Resolutie van het Europees Parlement van 13.11.2020.


6) Het is niet ok dat de overheid het vaccin beschouwt als de heilige graal, het enige redmiddel, terwijl er wel degelijk andere opties bestaan. Als het de bedoeling is om het volk te bevrijden van het virus moeten alle opties bekeken en uitgeprobeerd worden en zijn alle middelen goed tot bewijs van het tegendeel.


7) Beweren dat een omgekeerde lockdown niet werkt is absurd. Zweden ( oa ) heeft al lang bewezen dat het wel werkt. In tal van staten in de US zijn alle maatregelen afgeschaft en blijkt - as we speak - uit de voorliggende data dat het aantal besmettingen en zieken daalt. Zolang de omgekeerde lockdown bij ons niet gedurende langere tijd uitgeprobeerd wordt, heeft de bewering dat het niet werkt, dezelfde waarde als ijle lucht. Nul, komma, nul, nul.


8 ) Het is niet ok dat de overheid de versoepeling van de maatregelen en het herwinnen van onze vrijheid afhankelijk stelt van de vaccinatie graad om alzo een beweerde groepsimmuniteit te kunnen verwerven en geen enkele aandacht besteed aan de versterking van de natuurlijke groepsimmuniteit die reeds bestaat en verder kan opgebouwd worden.


9) De overheid is niet transparant. De overheid communiceert niet. De overheid gedraagt zich niet als een goed huisvader. De overheid is zelf verantwoordelijk voor het groeiende wantrouwen wat onherroepelijk tot gevolg heeft dat steeds meer mensen twijfelen en weigeren.


10) Het feit dat gevaccineerden toch nog een mondmasker moeten blijven dragen, afstand houden en geen enkel voordeel halen uit hun vaccinatie ( die verondersteld is om hen preventief te beschermen ) evenals het feit dat ondertussen vast staat dat tal van gevaccineerden toch nog besmet geraken en ziek worden door of met corona EN er bovendien behoorlijk wat mensen ernstige bijwerkingen ervaren, is voldoende reden om - althans voorlopig - niet te vaccineren. Mijn mening. Recht op vrije meningsuiting.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en