Search

Verzameling DNA en vingerafrukken

"The Coronavirus (Retention of Fingerprints and DNA Profiles in the Interests of National Security) (No. 2) Regulations 2020 Act "

Bron: Legisslation.gov.uk


Op 10.09.2020 is er in de U.K. een Besluit ( an Act ) goed gekeurd dat, in naam van de Nationale Veiligheid, alle overheden toelaat om met ingang van 01.10.2020 en tot 24.03.2021, met mogelijkheid tot verlenging met 6 maanden, vingerafdrukken en DNA te verzamelen ter bestrijding en voorkoming van terrorisme en criminaliteit.


Dit besluit draagt in het hoofding het volgende opschrift : " The Coronavirus (Retention of Fingerprints and DNA Profiles in the Interests of National Security) (No. 2) Regulations 2020 Act "

Dit besluit staat op de website : https://www.legislation.gov.uk en mag dienvolgens als een betrouwbare bron beschouwd worden.


Deze Act roept een aantal pertinente vragen op :

- waarom wordt in deze Act, enerzijds gesproken over " the corona virus " en anderzijds over " retention of ... DNA Profiles ?

- hoe zullen de UK overheden DNA profielen verzamelen binnen een termijn van 6 maanden, eventueel verlengd tot 1 jaar ?

- of .... hebben ze desgevallend het DNA van een deel van de bevolking reeds verzameld via de PCR testen en zijn ze van plan om het via deze Act, op een " legale " manier, in naam van de Nationale Veiligheid, op te slagen in hun databank zonder dat het volk hiervoor de toestemming dient te geven ?

- in het verlengde van voorgaande vraag : hebben de miljoenen (onbetrouwbare ) PCR testen die afgenomen zijn tot doel gehad om de aanwezigheid van virale moleculen te meten of .... is het ab initio de bedoeling geweest om op een korte termijn het DNA van de ganse bevolking te kunnen verzamelen onder het mom van " een pandemie " ?

- en hoe zit het in België ? Wat gebeurt er met de inmiddels meer dan 3.000.000 afgenomen PCR stalen die van elke persoon DNA materiaal bevat?


De Belgische overheid MOET hierover duiding verschaffen.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en