Search

Virologie voor dummies


" In 2021 zijn er al meer dan 4.000 mensen gestorven door corona, waarvan ruim 3.300 in de eerste drie maanden van 2021 en toch tellen we bijna 2.300 mensen minder dan gemiddeld in de vijf jaar voor de coronacrisis. Een ondersterfte dus. Hoe komt dat dan? En die coronadoden dan? En de ziekenhuizen die niet meer de zorg kunnen leveren die ze normaal leveren?


Van Gucht : De belangrijkste verklaring daarvoor is de griep. “Dat we compleet geen griep hebben, heb ik in mijn carrière nog nooit meegemaakt”, Volgens Van Gucht is er een ondersterfte omdat we het de eerste maanden zo (relatief) goed deden met de corona. “In heel wat andere Europese landen – zoals het VK, Ierland, Spanje en Portugal – was er bij het jaarbegin wél sprake van oversterfte.”

Hoezo? Sterven er normaal gezien meer mensen aan griep dan aan corona? Vanaf dit punt neemt Van Gucht in ‘Het Nieuwsblad’ een reeks bochten die voor een leek als ons moeilijk te vatten zijn. “Het oversterftecijfer meet niet langer het aantal covid-19 slachtoffers, maar is een optelsom van de gevallen covid-19-doden en de vermeden doden door de afwezigheid van griep. Als volgend jaar de griep terug in het land is en zwaar huishoudt, dan wordt het de optelsom van covid-19-slachtoffers en uitzonderlijke griepdoden.” Begrijp je?


_________

Kan er iemand Van Gucht doen zwijgen aub ? De man kraamt steeds grotere onzin uit.

1) Geen griep sinds 2020 ? We hebben tijdens de eerste en de tweede golf wel aardig wat griepgevallen gehad. Dit blijkt uit de wekelijkse griep bulletins van Sciensano ( thans " bulletin van luchtweginfecties " genoemd " ). zie eerde posts met bron. Van Gucht weet dus zeer goed dat hij stijf staat van de leugens.


2) Ondersterfte omdat we het zo goed deden met corona ? ( nvdr : hij bedoelt de vrijheidsbeperkende maatregelen ). Mmmm... zouden er dan meer bejaarden gestorven zijn als er geen maatregelen waren geweest ? Waaruit blijkt dit ? Bewijs ? Oeps ja, dat is juist, er zijn geen bewijzen.


3) de oversterfte wordt gemeten door optelling van C19 doden en de doden door de griep die vermeden werden ? Oh, dus dan werden de statistieken opgeblazen met vermeden griepdoden die geen doden zijn want er is geen griep meer ?


4) de ondersterfte van ruim 30% in 2021 is te wijten aan het feit dat er geen griepdoden zijn ? Mmmm... strange.


In een normaal jaar sterven gemiddeld 6.000 mensen door de griep. Dat is een gemiddelde van 300 per maand ofwel 900 op 3 maanden. Wat dan met die 1.400 andere vermeden doden ?


In een normaal jaar sterven 300 mensen per dag aan alle aandoeningen. Op drie maanden komt dit neer op gemiddeld 27.000 overlijdens. Op 31.03 zijn dus principieel 21.400 mensen

( gemiddeld 27.000 - 3.300 corona - ondersterfte 2.300 ) overleden door kanker, tumoren, hart-en vaataandoeningen, chronische longziekten en alle andere mogelijke aandoeningen + zelfdoding + natuurlijk overlijden wegens ouderdom + overlijden door vaccinatie ? ( behalve door de griep, want die is er niet ).

Iets over gehoord in de media ? Neen,natuurlijk niet want anders zouden de corona overlijdens in de schaduw komen te staan.


Even verder redeneren.

Volgens Statbel zijn er in 2020 127.000 mensen overleden ofwel 18.000 meer dan de voorgaande jaren.

Details van de vermeden doden die niet dood zijn ( door de griep ) maar dixit Van Gucht wel opgenomen zijn in de statistieken niet gekend.

Details van de overlijdens aan alle aandoeningen ook niet gekend wegens niet vrij gegeven..

Wel van corona. Die overlijdens hebben op 31.12 afgeklokt op afgerond 23.000 ( 18.000 oversterfte + 5.000 in de gebruikelijke marge die de griepdoden te belope van 80% vervangen want er zijn beweerdelijk geen overlijdens door de griep geweest maar ze zijn wel opgenomen in de statistieken ? ).

127.000 - 23.000 = 104.000 overlijdens door alle andere aandoeningen ( in plaats van 109.000 - 6.000 vermeden doden door de griep = 105.000)

Dus, dan zijn er in 2020 in verhouding tot de voorgaande jaren minstens 1.000 mensen méér overleden aan alle andere aandoeningen inclusief zelfdoding die zeker geen corona overlijden zijn in verhouding tot de voorgaande jaren ?

Mmm... hoe komt dit ?


Pro memorie : - longspecialisten die het kunnen weten hebben verkondigd dat 50% van de corona overlijdens had kunnen vermeden worden indien zij op een andere manier waren behandeld - volgens de cijfers van AZG zijn er 42% "vermoedelijke " corona overlijdens zonder test in WZC geregistreerd ( waarvan ze de werkelijke doodsoorzaak eigenlijk niet kennen ) - een groot aantal overlijdens zijn geregistreerd als corona overlijden terwijl de personen met zekerheid overleden zijn aan andere aandoeningen ( noot : een bewezen 92% van de zieken heeft een andere chronische ziekte ) - een behoorlijk aantal corona zieken is overleden door een bloedklonter en niet door het virus; dàt hebben ze ondertussen toegegeven ( zie eerdere post met bron) - tal van ouderen in WZC overleden zijn door verdriet en eenzaamheid ( en tijdens de zomer van 2020 door de hitte omdat ze hun kamer niet mochten ventileren ) - er zijn ook een aantal plotse overlijdens na vaccinatie geweest die dixit de experten niet corona gerelateerd zijn (overleden door ouderdom of door iets anders ) terwijl de familie overtuigd is dat het door de spuit komt

Benieuwd hoeveel mensen werkelijk overleden zijn door het virus en niets anders ? Ik ook.


Is de ondersterfte in 2021 te danken aan de vrijheidsbeperkende maatregelen ? Neen, zeker niet.

Ouderen die aan het einde van hun leven zijn gekomen zullen hoe dan ook overlijden door ouderdom.

Mensen met een levensbedreigende ziekte zoals kanker, hart-en vaataandoeningen, chronische ziekten hebben veel meer kans om vroegtijdig te overlijden door de uitgestelde zorgen die sinds maart 2020 meermaals heeft plaats gevonden en waar vele artsen eertijds voor gewaarschuwd hebben.

Mensen die zichzelf van het leven beroven omdat ze het niet meer zien zitten, sterven ook. Hetzelfde geldt voor drugsverslaafden die OD doen, pillenverslaafden, alcoholiekers ... Mensen die vermoord worden sterven, mensen die slachtoffer zijn van een dodelijk verkeersongeval of een dodelijk arbeidsongeval sterven enz... zoals de voorgaande jaren.

Aan wat ligt de ondersterfte dan wel ? Aan natuurlijke processen.

Er zijn vorig jaar veel méér bejaarden + 85 jaar - die aan het eind van hun leven waren gekomen - gestorven.


Zoals reeds uiteengezet in een eerdere post was in 2015 24,1 % van de bevolking ouder dan 65 jaar. In 2020 was dit percentage gestegen naar 24,7% van de totale bevolking.

De corona overlijdens situeren zich voor 94% in de categorie van de bejaarden. De overige overlijdens betreffen personen die al een of meerdere andere onderliggende aandoeningen hadden.


Er zijn in dit land afgerond 2.842.400 mensen + 65 jaar waarvan ruim 300.000 + 85 jaar ( zie eerdere post met bron )

23.000 overlijdens op 1 jaar tijd door corona x 94% = 21.620 bejaarden ofwel 0,81% van het totaal in de leeftijdscategorie 65+

0,81% ....


De IFR door corona in functie van de totale bevolking bedraagt amper 0,17%. In een normaal jaar sterft gemiddeld 0,93% van de bevolking. In 2020 was dit 1,11% ofwel 0,18% meer.

Trek nu uw conclusies.

#blijfpositief #hetjuisteperspectief #wakeup #stopdeonzin

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en