Search

Voor Vlaamse ondernemers en zelfstandige handelaars

Hieronder een overzicht van de steunmaatregelen die u nog kan aanvragen in het kader van Covid19

Bron: Anthonissen1./ Verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid?

Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Het betreft de volgende activiteiten:

- jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is - discotheken en dancings

- de sector van evenementen in ruime zin (feesten, bedrijfsevenementen, organisatoren - huwelijksfeesten, verhuurders van feest- en evenementenzalen, …) - zelfstandige artiesten actief in de sectoren die vallen onder de evenementen- en culturele sector - foorkramers - nachtwinkels - shishabars Een uitkering is nog mogelijk tot en met december 2020 en kan aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds.


2./ Geen opgelegde sluiting door de overheid maar je bent gedwongen om je zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken? Ook dan kom je in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist. Je moet wel de band van afhankelijkheid kunnen aantonen. Een uitkering is nog mogelijk tot en met december 2020 en kan aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds.

3./ Geen opgelegde sluiting door de overheid ? Wie zijn activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt naar aanleiding van het coronavirus kan ook een beroep doen op deze uitkering. Het gaat hier om de zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaren door het coronavirus. Bijvoorbeeld: zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder. Een uitkering is nog mogelijk tot en met december 2020 en kan aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds.


4./. Relance-uitkering (heropstart-overbrugginsgrecht) Dit is een steunmaatregel voor ondernemers die terug opstarten, na een verplichte sluiting. Was je in de eerste fase van de coronacrisis verplicht de deuren te sluiten gedurende meer dan één kalendermaand? Kan je aantonen dat je zelfstandige activiteit in het tweede kwartaal van 2020 een daling kende met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met tweede kwartaal van 2019. In dat geval kan je recht hebben op de relance-uitkering voor de maanden juni, juli, augustus en september. Voor de maand oktober kan je in Q3 van 2020 een omzetdaling van minstens 10% aantonen in vergelijking met Q3 van 2019. Kan je niet vergelijken met vorig jaar omdat je zaak toen nog niet gestart was? Dan mag je een vergelijking maken met het eerste volledige kwartaal dat mogelijk is. De relance-uitkering kan je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.


5./. Subsidie Vlaams beschermingsmechanisme Als de verstrengde coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overleven. De omzet wordt vergeleken met dezelfde periode van 2019. In tegenstelling tot de meeste andere premies is deze niet vast maar variabel. De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming. Je moet voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op de eerste compensatiepremie of de hinderpremie. Je hoeft de premie echter niet effectief aangevraagd of ontvangen te hebben. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen: a) de onderneming die verplicht werd te sluiten en waarbij haar locatie verplicht gesloten was door de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, zoals bepaald bij de corona hinderpremie. Opgelet: ontving je in augustus en september nog een hinderpremie, dan is deze NIET cumuleerbaar met deze uitkering. b) de onderneming die niet verplicht werd te sluiten maar een omzetdaling van minstens 60 % heeft geleden zoals bepaald bij de corona compensatiepremie. De voorwaarde van de steun is dat je ten laatste op 24 augustus 2020 terug de deuren hebt geopend. Ondernemingen die nog steeds verplicht dicht zijn krijgen de dagvergoeding van 160 euro.

Je moet je aanvraag indienen voor 15/11/2020 op de site van Vlaio.

6./ Via welke weg nog extra financiële ademruimte? Uitstel van betaling van je sociale bijdragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Opgelet: uitstel is geen afstel, maar je krijgt wel extra tijd om te betalen.

7./ Aanvraag vrijstelling omwille van Corona Als je aan een aantal voorwaarden voldoet, worden een aantal kwartalen vrijgesteld van sociale bijdragen. Het verlicht de druk, maar hou in het achterhoofd dat je voor die periode geen pensioenrechten opbouwt.

8./ Vermindering voorlopige sociale bijdragen Je betaalt voorlopig sociale bijdragen op je inkomen van 3 jaar terug. De definitieve bijdragen worden echter op het inkomen van het jaar zelf berekend. Ligt je huidige inkomen aanzienlijk lager? Vraag dan een verlaging aan zodat je daar wat extra ademruimte creëert.

9./ Ziekte-uitkering als je langer dan 8 dagen ziek bent door Corona.

Sinds 1 juli 2019 heb je als zelfstandige sneller recht op ziekte-uitkering. Denk er dus aan om het tijdig aan te vragen als je langer dan 8 dagen ziek bent.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en