Search

Voor wie tussen de lijnen kan lezen

Af en toe staat er in MSM tussen de lijnen toch wel interessante info.

Bron: VRT - Terug uit rode zone of nauw contact gehad met besmet persoon, maar zelf geen symptomen? Dan wordt u niet meer getest


1./ Het aantal positieve tests moet natuurlijk altijd gezien worden in verhouding tot het aantal tests, maar.... daar horen we in MSM zelden tot nooit iets over, waardoor we geen referentiepunt hebben.

Van Gucht aan VRT: " We doen momenteel meer dan 60.000 tests per dag. "

Volgens Minister Van Den Broucke stevens we af op een " tsunami " want we zitten nu aan meer dan 5.000 positieve testen per dag. Meer dan 60.000 testen per dag, waarvan 5.000 positief is 8,5% van het totaal aantal testen. Is dit om van achterover te vallen ? Neen en dit al zeker niet nu van die 5.000 positief getesten (volgens de laatste cijfers) slechts 251 mensen opgenomen worden in het ziekenhuis (dus wel symptomen of ziek).

Dat is 5,02 % van de positief getesten en 0,0412% van het totaal aantal getesten.


Financieel : Meer dan 60.000 tests per dag, x 47,10 €/test

=een omzet voor de laboratoria van 2.826.000 € ... PER DAG en 84.780.000 € omzet PER MAAND (in maanden die 30 dagen tellen)

: 40 labo's

= gemiddeld 2.119.500 € per maand dat elk labo gemiddeld als omzet realiseert, die naar gelang van het geval volledig betaald worden door de overheid (via de mutualiteiten) of deels door de overheid deels door de geteste persoon.


2./ Personen die terug komen uit een rode zone of die in contact zijn geweest met iemand die positief heeft getest worden niet meer getest. Deze zgn categorie van "hoog risico profielen" bedraagt volgens Van Gucht 38% van het totaal aantal testen ofwel 60.000 x 38% = 22.800 personen per dag, elke dag die getest worden terwijl ze geen symptomen hebben maar.... wel positief kunnen testen want... dixit Erika Vlieghe is de PCR test hypergevoelig, meet het ook dood virus tot 83 dagen later waardoor personen die niet besmet noch besmettelijk zijn toch positief testen.


Het feit dat de overheid het niet meer nodig vindt om deze categorie NIET meer testen is eigenlijk een stilzwijgende bekentenis dat in deze groep geen personen zitten die besmet of besmettelijk zijn ( want anders zouden zij wel nog getest worden ).

Dat is dus -i n de toekomst 22.800 x 30 = 684.000 mensen PER MAAND die dixit de overheid " geen gevaar " vormen.

Als men dit extrapoleert op jaarbasis is dit 8.208.000 mensen ofwel 71% van de totale bevolking waar dixit Sciensano niets meer scheelt.

Ze moeten niet meer getest worden.


3./ De personen met hoog risico profiel die niet meer getest worden moeten wel 7 dagen in quarantaine gaan. Dus terug van een reis uit een rode zone of in contact geweest met een positief geteste ? 7 dagen tussen 4 muren blijven. Dat is een vermomde lockdown voor gemiddeld 684.000 mensen per maand ( in dezelfde lijn als we reeds kennen sinds augustus)


4./ "En dan heb je ook nog de speekseltests, die sneller kunnen gebeuren en minder ingrijpend zijn dan de test met de neuswisser. Maar ze zouden ook wel minder precies zijn. De integratie van die speekseltests in de nationale teststrategie zal niet voor komende weken zijn. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) verklaard aan de RTBF."


Mmmm.... pas binnen een paar weken ? Dat is vreemd. In de handleiding van ROCHE staat nl. uitdrukkelijk dat de PCR test kan afgenomen worden via de neus of de keel (dus... speeksel). Waarom de test zelden via de keel wordt gedaan? Omdat daar geen virale moleculen zitten en dus.... dixit Minister Van Denbrouche onbetrouwbaar zijn.

De test via de neus is dat nochtans nog veel meer. De neushaartjes fungeren als een soort van filter. Een opstapeling van virale moleculen in de neus (die per definitie altijd dood zijn want een virus is geen levend organisme en moet eerst binnendringen in lichaamscellen in het bloed) zegt nog veel minder dan wannneer de test gedaan wordt via de keel.


5./ Enne ... horen we nog iets over de rapidtests die sinds 19.09.2020 eindelijk toegelaten zijn en die toelaten om via een bloedprik binnen 1,5 uur te weten of de geteste positief is ? Neen.

Er zijn er nochtans een paar heel goeie op de markt gekomen (zie eerdere posts).

Een bloedtest is de enige manier om met zekerheid te weten dat je besmet bent en het virus in je cellen zit.

"de laboratoria zitten met 60.000 tests per dag over hun limiet" zegt Van Gucht, maar er wordt niet gedacht aan rapidtest want die zijn dixit de experten ook niet betrouwbaar.


De enige test die wel weerhouden wordt als " betrouwbaar " is de PCR test met neuswisser terwijl er een overvloed van studies voorliggen die aantonen dat net deze tests... niet betrouwbaar zijn en aanleiding geven tot veel valse positieven.


Trek daar maar uw conclusies uit. Gewoon even logisch nadenken.
0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en