Search

Vrijdag 8 januari 2021 geen versoepelingen

"De coronacijfers in België zetten hun dalende trend verder en dus gaan er stemmen op om over te gaan tot het versoepelen van de huidige coronamaatregelen. Vrijdag komt het Overlegcomité, met alle overheden van het land, bijeen om de huidige situatie in de coronacrisis te evalueren.

Toch lijken we daar geen versoepelingen te mogen verwachten, zo blijkt uit de woorden van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) maandagochtend op de Franstalige radiozender Bel RTL.

"De cijfers gaan de goede richting uit, we moeten de bevolking daarvoor bedanken. Er is een opmerkelijke discipline en solidariteit geweest met moeilijke maatregelen, maar de circulatie van het virus blijft heel hoog", aldus de minister. "Er is een heel parcours dat we moeten volgen. Vrijdag zullen er geen versoepelingen zijn. Maar we volgen de cijfers en als de daling zich voortzet kan er perspectief komen."

______ De circulatie van het virus blijft heel hoog ???

Het aantal positieve testen staat al weken lang op 7-8% van het totaal aantal testen met regelmatige uitschieters in min, in diverse provincies waar het % positieve testen zich rond de 5,5% situeert.

Op 02.01.2020 was het nationaal gemiddelde van het aantal positieve testen, zelfs gezakt naar 5,31% ( ofwel 867 positief op 16.344 testen ). Dit betekent dus dat 94,69% van de bevolking fysiek gezond is mijnheer de Minister !

0,0017% van de bevolking ligt in een ziekenhuis door of met corona. De opnames zijn kort. Gemiddeld 3 dagen. Er verlaten dagelijks véél mensen het ziekenhuis.

92% van de opgenomen patiënten heeft een (andere) chronische aandoening. Dit is al maanden geweten door Sciensano en de politici. Het gemiddeld profiel van een ziekenhuispatiënt is een man van 70 jaar die 100 kg weegt en lijdt aan overgewicht. Ook dit is al geruime tijd geweten.

De overlijdens situeren zich overwegend in de categorie van de bejaarden. 45,58% van de overleden bejaarden in WZC zijn geregistreerd als " vermoedelijk" corona overlijden, zonder test.

Gaat u op basis van deze parameters het land verder in een wurggreep blijven houden en bepaalde sectoren van de economie volledig de das om doen ? Dit is niet ernstig. Maar... dat wisten we al vanaf dag 1.

De facto maakt het niet uit hoe goed de cijfers zijn. Er zal altijd wel een drogreden gevonden worden om de maatregelen die voorzien zijn in het kader van de Great Reset uit te voeren.

Klauss Schwab heeft een boek gepubliceerd waarin hij zijn visie over de 4IR uiteenzet. And it aint pretty.... The Great Reset staat al een aantal weken in koeien van letter op de homepage van het

WEF. De elite spreekt open en bloot over " the new world order " en " we must not miss this unique narrow window of opportunity for a Great Reset " met C19 op de achtergrond. Enkel de onverschilligen en gemakzuchtigen hebben het nog niet opgemerkt en slikken alles wat hen voorgeschoteld wordt als zoete koek.

Voor wie aanvankelijk nog twijfelde dat er een plan in uitvoering is, valt alle twijfel al langs om meer weg. Alles wat de EU landen tot nu toe hebben ondergaan staat netjes opgelijst in dat plan, inclusief de periodes dat de - op voorhand vastgelegde - maatregelen in uitvoering moeten worden geplaatst. In maart 2020 dit, in mei 2020 dat, in juli 2020 zus, in oktober 2020 zo. Alle lidstaten van de EU volgen het plan tot op de letter, ongeacht hoe de werkelijke situatie is. Corona is slechts een middel, een opportuniteit om de Great Reset er door te duwen.

Eind augustus ( toen de " besmettingsgraad " al maanden lang rond de 1,5-2% was en de pandemie op basis van de eigen richtlijnen van de WHO van 12.05.2020 al lang had moeten opgeheven zijn), heb ik aangekondigd dat het land in oktober terug in lockdown zou gaan. Niet omdat de cijfers tegen dan alarmerend hoog zouden zijn, maar ... omdat het voorzien is in het plan dat overigens ook spreekt over een overbelasting van ziekenhuizen wegens een tekort aan personeel. Dat was het middel om de lockdown uit te roepen.

Het is gebeurd.

Heel toevallig kampten alle EU landen in oktober 2020 met hetzelfde probleem. Geen overbelasting van de ziekenhuizen wegens een tekort aan bedden en/of teveel ziekenhuisopnames, maar ... wegens een tekort aan ziekenhuispersoneel. Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, de UK.... overal hetzelfde.

Toen de lockdown per 30.10.2020 afgekondigd werd voor een periode van 6 weken (tot 15.12), heb ik voorspeld dat de periode zou verlengd worden tot half februari 2021 en de zgn besprekingen voor evaluatie in het Overlegcomité een farce zijn.

Ook dit gebeurt exact volgens plan.

What's next ? Het plan voorziet in februari/maart 2021 een korte versoepeling van de maatregelen om de bevolking terug even te laten genieten van hun herwonnen vrijheid. De navolgende mentale klop zal enorm zijn. Tijdens deze periode zal nl. Covid21 de kop opsteken ( of een nieuwe " extreem besmettelijke" variant ) en het land in een derde lockdown geplaatst worden tot eind juni 2021. Zoals gewoonlijk zal de burger weer de grote schuldige zijn omdat hij de regels niet respecteert.

Wat staat er nog op de menu ? Voedseltekorten wegens problemen in de distributieketting (+- juni), een cyber attack die gepaard zal gaan met een algemene elektriciteitsuitval gedurende langere tijd (+- maart). Dat heeft onze vriend Klauss al een tijd geleden aangekondigd ( niet in termen van " if " maar "when") met opgave van alle gevolgen dat dit met zich zal meebrengen.

Broodheer van velen, Bill, heeft aangekondigd dat de horeca nog 4 tot 6 maanden zal gesloten blijven, dat er een tweede pandemie zal komen die nog dodelijker zal zijn en wij nog tot minstens ergens in 2022 met mondmaskers zullen rond moeten blijven rond lopen + alle andere maatregelen ondergaan.

En wat horen we Erika Vlieghe en onze politici die aangestuurd worden door de " experten " zeggen ?

Juist. Het land moet op slot blijven. Niet om de volksgezondheid te beschermen en zeker ook niet om de bevolking en de economie te vrijwaren van onheil, maar om de Great Reset erdoor te duwen.

De verdeel en heers politiek, het opdelen van het volk in tegengestelde kampen, het verkliksysteem, het cultiveren van angstpsychoses, het verbieden van samenkomsten (wat een zware inbreuk is van de grondwettelijke vrijheid van vereniging die nooit aan een preventieve maatregelen kan onderworpen worden ), het beperken van sociale contacten tot in het extreme, de conditionerende mondmaskerplicht en alle andere vrijheidsbeperkende maatregelen die wij braaf respecteren....

Het is allemaal een bewuste strategie om het volk af te zwakken.

Zij weten nl. dat er een enorme kracht in het volk schuilt.

Zoals alle voorgaande keren, stel ik het NU ter schrift zodat al degenen die vandaag - in hun onschuldige onwetendheid - niet weten of niet geloven dat er een plan in uitvoering is, gaandeweg tot het besef zullen komen. Degenen die het al weten zijn geen profeten of helderzienden. Ze hebben de bestaande stukken gelezen. Het plan is nl. open en bloot consulteerbaar. Lees het.

Doe een inspanning ter vrijwaring van uw toekomst en deze van uw kinderen.

Om zelf meer te weten te komen over het plan achter The Great Reset, kan u hier starten: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/ en ga van daar verder op onderzoek uit.0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en