Search

VRT 10.02.2021: Vertegenwoordigers Belgische advocaten vragen democratisch debat over C-maatregelen

" De vertegenwoordigers van de Belgische advocaten vragen een democratisch debat over de vrijheidsbeperkende corona maatregelen. Dat doen ze in een opiniestuk in De Standaard. Door het gebrek aan rechtsgrond van een ministerieel besluit is er volgens hen een te grote willekeur in de rechtspraak bij de coronaregels. "De rechtsstaat kampt met een acuut zuurstoftekort", klinkt het.

Door het gebrek aan rechtsgrond van een ministerieel besluit is er volgens hen namelijk een te grote willekeur in de rechtspraak bij de coronaregels. "Als vertegenwoordigers van de Belgische advocatuur kunnen wij er niet om heen dat de commotie over de uiteenlopende coronarechtspraak niet bijdraagt tot de algemene rust", klinkt het. "De ene rechter legt zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op. Voor gelijkaardige feiten spreekt de andere rechter de verdachte vrij."

Juridische verwarring

"Wij doen hier geen uitspraak over de vraag of rechters die corona-overtreders vrijspreken, gelijk of ongelijk hebben. Wij stellen aan de kaak dat die juridische verwarring kon ontstaan en voortduren", klinkt het bij de advocaten.

In de rechtsstaat kan iemand namelijk enkel bestraft worden, als er een duidelijke wet is die het feit strafbaar maakt en daarvoor een straf bepaalt. Advocaten zijn er vervolgens om hun cliënten te verdedigen. "Als zij met overtuiging pleiten dat een ministerieel besluit geen wettelijke grondslag heeft, en dus niet kan leiden tot bestraffing, dan doen zij niet meer dan hun werk."

Als de rechter, ten slotte, die redenering volgt, is dat de fout van de uitvoerende macht, die die regelgeving zo heeft opgezet, klinkt het.

Het "nieuwe normaal" kan nooit een reden zijn om de fundamenten van onze rechten en vrijheden uit te hollen

Wet op civiele bescherming Het ministerieel besluit is gebaseerd op de wet civiele veiligheid, vertelt Peter Callens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, in "De ochtend" op Radio 1. "Die dateert van 2007 en is in een bepaalde context geschreven. De wet wordt nu uitgebreid naar de situatie van de pandemie", klinkt het bij Callens.

"Maar veel rechters zeggen dat die wet enkel kan gelden voor een korte periode, tijdens een noodsituatie. Voor een lange termijn, waar we ons nu in bevinden, is die wet helemaal niet geschikt."

(lees verder onder de illustratie)


_________________

Op 14.01.2021 heeft De Standaard een open brief gepubliceerd die onderschreven werd door Peter Callens, Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Balies en Prostafhouder van de Balie van Brussel, Kati Verstrepen, Prostafhouder van de Balie van Antwerpen en diverse andere personen die gewicht in de schaal leggen en met kennis van zaken spreken.

VRT heeft er vrijwel 1 maand over gedaan om deze open brief op te pikken en Peter Callens het woord te geven in een radio interview en een artikel dd.10.02.2021. Beter laat dan nooit.

Meer dan een éénmalig artikel en een radio interview is er op de publieke zender nog niet geweest. En op de commerciële zenders horen we er helemaal niets over. Waarom niet ? Omdat het " vervelend " is dat " Belgische vertegenwoordigers van de advocaten " vragen om een democratisch debat. Het pas niet in hun plaatje van extreem negatieve berichtgeving en de angstpsychose die hiervan het gevolg is. Het zou wel eens een breuk kunnen slagen in het narratief en mensen wakker maken.


De vereniging van Vlaamse Balies (OVB ) telt 18.000 advocaten. Ik ben één van hen. De Franstalige tegenhanger OBFG telt een gelijkaardig aantal advocaten. Dat er een democratisch debat vereist is over de corona maatregelen ( en dit niet alleen op vlak van bestraffing van overtredingen maar ook over het nut van deze maatregelen waaromtrent tal van medici en wetenschappers stellen dat zij meer schade veroorzaken dan de kwaal ), is evident.

In het regeerakkoord van Vivaldi staat uitdrukkelijk dat de transparantie en de communicatie beter moet. Daarvan hebben we tot dusver nog niet veel gezien. Integendeel.


De beleidsmakers hebben blijkbaar nog altijd niet begrepen dat het halsstarrig vasthouden aan één lijn en het weren van tegengestelde meningen het wantrouwen en de twijfel alleen maar doet toenemen en het achterhouden van stukken, het verkondigen van halve waarheden de volkswoede in de hand werkt.


Wie kritische vragen durft te stellen wordt weg gezet als een complotist en/of een antivaxxer, geboycot, gecensureerd, geblokkeerd na één of andere duistere fact-check die niets om het lijf heeft. Ze worden de mond gesnoerd... maar, hoe harder ze het proberen, hoe hardnekkiger het verzet en hoe meer burgers zich vragen stellen.


Gooi alles open. Laat de normale democratische processen plaats vinden. Het gaat hier niet om het behalen van het grote gelijk maar om het nastreven van de waarheid. Hoe zit het nu precies ?


RESPECTEER HET DEMOCRATISCH PROCES. LEG HET UIT. WEES TRANSPARANT. BEWIJS.


Wie beweert dat het langdurig aanhouden van vrijheidsbeperkende maatregelen en het volledig sluiten van bepaalde economische sectoren gedurende ettelijke maanden bijdraagt tot het bestrijden van het virus, moet dit bewijzen aan de hand van concrete stukken. Ze zeggen dat .... werkt niet.


Wie beweert dat deze of gene groep of sector ( de horeca, de contactberoepen, de terugkerende reizigers, de kinderen, de scholen, de ouderen, het grensverkeer enz... ) grote bronnen van besmettingshaarden zijn moet aan de hand van concrete stukken bewijzen dat dit inderdaad het geval is. Publiceer de rapporten, studies en verslagen. Behandel het volk niet als papkinderen.


Wie beweert ( cf Frank Vandenbroucke ) dat de maatregelen slechts kunnen versoepeld worden als in dit land gedurende minstens 3 weken minder dan 75 ziekenhuisopnames per dag zijn ( zonder rekening te houden met de dagelijkse grotere hoeveelheid ziekenhuisontslagen ) en minder dan 800 besmettingen per dag ( wat afhangt van het totaal aantal testen ) moet aantonen dat deze formule de enige mogelijke manier is om het virus de kop in te drukken en er geen enkele andere optie open staat die ook een positief effect kan resulteren. Het gaat niet op om te jongleren met cijfers die op geen enkele manier onderbouwd zijn terwijl geweten is dat de vrijheidsbeperkende maatregelen grote schade aanrichten aan de maatschappij en de economie.


Wie beweert dat een land op slot moet blijven met amper 1600 ziekenhuisopnames en minder dan 300 zieken op ICU terwijl er in dit land 52.265 ziekenhuisbedden zijn waarvan 2.000 ICU bedden, moet aantonen dat dit de enige mogelijke juiste aanpak is en de andere optie ( zijnde deze van de " focused protection ") niet dienstig is en waarom niet.


Wie beweert dat het dragen van mondmaskers binnen en buiten de enige mogelijke manier is om het virus te bestrijden moet aan de hand van concrete bewijzen het nut en het positief effect aantonen en tevens uitleg verschaffen over de vraag waarom bvb NL niet meer besmettingen en zieken heeft dan B terwijl er in Nederland buiten GEEN mondmaskerplicht geldt en in een zelfde ademteug ook duiding verschaffen over het feit dat in Zweden het virus onder controle is terwijl er in dit land nooit een lockdown en mondmaskerplicht is geweest. Hoe verklaar je dit ?


Wie beweert dat de PCR testen de enige mogelijke manier zijn om de verspreiding van het virus in kaart te brengen, moet bewijzen dat 1) de PCR testen actief virus en dus de effectieve besmettelijkheid meet en niet, zoals Erika Vlieghe een paar weken geleden in de pers verklaarde ( ook ) dood virus tot 83 dagen later waardoor mensen positief testen terwijl ze niet besmet noch besmettelijk zijn 2) de labo's werken volgens de regels van de wetenschap 3) de PCR testen niet meer dan 35 x worden geamplificeerd zodat er geen valse positieven zijn 4) de labo's gecontroleerd worden en door wie 5) de dagelijks cijfers door Sciensano correct geregistreerd worden 6) een controle orgaan toeziet op de correctheid van de cijfers.


Wie beweert dat de vaccins werkzaam en veilig zijn moet daarvan het bewijs leveren zodat de bevolking gerust gesteld wordt en niet hoeft te vrezen voor korte of lange termijn schade. Het gaat niet op om elke vraag of kritiek de kop in te drukken en de vaccins voor te stellen als het enige zalig makende " reddingsmiddel " en dit al zeker niet nu er goede behandelingsmethodes en efficiënte medicijnen bestaan.


Last but not least moeten de beleidsmakers duiding verschaffen over de hoge geldboetes tot zelfs gevangenisstraffen die zij op basis van Ministeriële Besluiten voorzien in strijd met de Grondwet (die krachtens art.187 niet geheel of gedeeltelijk kan geschorst worden ) en de bestaande wetten (die sinds 01.10.2020 hun volle rechtskracht herwonnen hebben). We hebben in dit land formeel al 4,5 maand geen noodtoestand meer. Elke rechtshandhaver die boetes uitdeelt of veroordelingen uitspreekt handelt in strijd met de Grondwet en bestaande wetten.


Het weren van de pertinente vragen, het achterhouden van informatie en stukken, het bashen en labellen van criticasters, het weg zetten van wetenschappers, artsen en academici met een ander visie zal " het probleem " niet oplossen maar enkel doen toenemen. https://www.vrt.be/.../10/opiniestuk-belgische-advocaten/...

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en