Search

VRT audit toont bewust misbruik van overheidsgeld

"Het rapport van Audit Vlaanderen over de VRT schetst het beeld van een organisatie waar systematisch en bewust budgetten worden misbruikt voor zelfverrijking of het bevoordelen van bevriende partijen. In de nasleep van het rapport heeft Rudi De Kerpel zijn ontslag aangeboden als regeringscommissaris."


Bron: De Tijd


"Audit Vlaanderen spreekt over zeer duidelijke inbreuken op de wetgeving voor overheidsopdrachten, waarvan ‘zelfs de basisprincipes’ niet in praktijk worden gebracht. De inbreuken zijn niet (alleen) het gevolg van onwetendheid of vormfouten, maar ook van ‘bewust opgezette constructies’ om een bepaalde leverancier een opdracht te gunnen.

Het rapport wijst niet alleen op nalatigheden bij de aankoopdienst van de VRT, maar ook op een ‘breder probleem in de organisatiecultuur’ van de omroep. Opdrachten worden te nonchalant en met te weinig kennis van de wetgeving uitgeschreven. In enkele concrete dossiers vond Audit Vlaanderen zelfs bestellingen die niets met de VRT te maken hebben, en wellicht voor privégebruik bedoeld waren."


"Het rapport hekelt voorts het gebrek aan transparantie in de contracten met productiehuizen en schermgezichten. Al te vaak ontbreken concrete offertes of bewijsstukken om bedragen te verantwoorden. Ook is er geen duidelijkheid over wie na afloop van een productie de eigenaar wordt van bepaalde aankopen, zoals decorstukken of meubilair, die de VRT voor die productie heeft gedaan. Soms wordt gebruikgemaakt van kunstmatige constructies om een schermgezicht meer te kunnen betalen dan wat in het contract staat. Een klassieker is het aanrekenen van consultancyvergoedingen, waarbij niet duidelijk is of daar ook effectief geleverde diensten tegenover staan."


We wisten al langer dat VRT geen blanke ziel heeft en ons belastingsgeld niet gebruikt om ons op een correcte manier te informeren over werkelijke toestand inzake corona. We weten al langer dat VRT heel bewust zaken uit hun context rukt, niet in hun juiste perspectief plaatst en door de constante eenzijdige, extreem negatieve berichtgeving, mee aansprakelijk is voor de angstpychose/massavorming die in de bevolking bestaat.

En, alsof dit alles nog niet erg genoeg zou zijn, moeten wij nu vernemen ook nog eens bewust misbruik maakt van overheidsgeld (lees : ons belastingsgeld)...


Schande.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en