Search

VRT en Terzake: "waarom we vaccintwijfelaars beter ernstig nemen"

Bron: VRT


Eindelijk krijgen andersluidende stemmen een platform. Het heeft lang geduurd maar het is niet vreemd dat het nu toch gebeurt nu de WHO reeds in september 2019, in het kader van het vaccinatieplan voor de ganse wereldbevolking, een richtlijn uitgevaardigd heeft waarin zij in punt 4 uitdrukkelijk aanbevolen heeft om informatie te verstrekken over de vaccins om de twijfelaars over de streep te trekken.

Bron: European Commission

In de tekst van het artikel van VRT NWS een reportage van Terzake waar verschillende mensen die zich NIET willen laten vaccineren het woord wordt gegeven. Ze mogen zelfs uitleggen WAAROM ze gekant zijn tegen de huidige vax politiek.

In het artikel van VRT staat ook nog een andere korte video waarin een expert een korte uitleg verschaft over wat er in de 5 door België aangekochte vaccins zit (Astrazeneca, J&J, BioNtech/Phizer, Moderna en Cuverac). Hij bespreekt ook heel summier de werking en efficiëntie die, dixit de expert, gestoeld zijn op ... de pers berichten van de desbetreffende pharma bedrijven.

De man zegt letterlijk dat 3 van de 5 grote studies afgerond zijn maar de details van die studies (nog) niet zijn vrijgegeven.

De smalende opmerking van VRT NWS dat vaccintwijfelaars 5 geruchten zouden verspreiden, is ongepast en overigens in strijd met het opschrift van het artikel. Een gerucht is een verhaal dat de ronde doet, maar waarvan de waarheid niet vast staat. De informatie in een gerucht kan variëren van een roddel tot gerichte propaganda. In casu worden de "geruchten"uitsluitend in de schoenen van de onafhankelijke denkers geschoven. Van enige kritische ingesteldheid ten opzichte van de "geruchten" die verspreid worden door de "experten" is geen sprake. Er wordt nota genomen van hun verklaringen. Einde verhaal.

De gegeven uitleg die thans verschaft wordt, is geen revelatie maar bewust heel summier. Er wordt een beetje gekrabd aan de vernis maar niet gekeken wat er onder die vernis zit.

Johan Neyts stelt:

"Het is logisch dat mensen zich zorgen maken over dingen waar ze weinig over weten", "Het is aan ons als experts van helder uit te leggen hoe het allemaal werkt", "Die nieuwe mRNA-vaccins bevatten inderdaad genetische code",

"Dat betekent echter niet dat die genetische code kan binnen dringen in je DNA. Dat is om complexe biochemische redenen onmogelijk."

Juist, Mijnheer Neyts, wij maken ons zorgen. Uw summiere uitleg volstaat (ook) niet. Wij willen alles weten en hebben daar overigens ook het volste recht op. Het grote probleem in dezer is echter dat de wetenschap zelf ook nog niet weet of en hoe het werkt noch welke de eventuele bijwerkingen zijn. Het is natte-vinger werk.

Drie dagen geleden stelde Pierre van Damme in HLNlive : "we staan voor een nooit gezien medisch experiment, we weten nog niet of de inenting bescherming zal bieden en veilig is. Onderzoeken in de toekomst zullen dit uitwijzen". Het is de eerste keer dat de man getuigd heeft van enige eerlijkheid. Wellicht heeft hij ondertussen al dik spijt van zijn "slip of the tongue".


De Tijd geeft thans - op een meer ernstige wijze - ook een platform aan de twijfelaars. "Nu we dicht bij de eerste goedgekeurde vaccins staan en zelfs een vaccinatiestrategie hebben, verschuift de aandacht naar een volgende uitdaging: genoeg mensen overreden zich daadwerkelijk te laten vaccineren. Cruciaal wordt de twijfelaars te overtuigen." "Hoewel België traditioneel een land is met een hoge vaccinatiegraad, leeft specifiek over de nieuwe coronavaccins aardig wat twijfel bij de brede bevolking. Het gaat dan niet zozeer over de wat karikaturale vaccincomplotdenkers die op sociale media veel lawaai maken, maar over gewone Belgen die zich oprecht vragen stellen. Uit een peiling van Het Laatste Nieuws deze week bleek dat 67 procent van de Belgen zich wil laten vaccineren. De rest twijfelt of is tegen. Een eerdere peiling van De Artsenkrant bij 832 huisdokters - weliswaar afgenomen voor de grote vaccindoorbraken van de voorbije weken - toonde dat zelfs een op de drie artsen twijfelt." ...

"De grootschalige studies van de vaccinproducenten tonen aan dat op korte termijn - maximaal een paar dagen - enkele bijwerkingen mogelijk zijn. Dat gaat van lichte pijn, roodheid of zwelling op de plaats van de injectie tot lichte koorts, hoofdpijn of vermoeidheid. Dat ligt in de lijn van de typische symptomen van infectie die bij vele vaccins optreden", zegt Leroux-Roelens. De vraag is of er op langere termijn mogelijke bijwerkingen zijn. Het antwoord op die vraag geven is moeilijk, omdat de vaccins nog zo nieuw zijn. Leroux-Roelens: ‘Als je lange termijn als drie tot zes maanden definieert, dan hebben we al een hele hoop data uit de klinische studies die al geruime tijd lopen. Die data tonen nergens een probleem. Voor de nog langere termijn zijn er logischerwijs nog geen gegevens, dus dat moet verder worden opgevolgd. Maar de vraag is in hoeverre iets dat na een of twee jaar opduikt nog causaal aan een vaccin kan worden verbonden.’" Bron: De Tijd

In een eerder opiniestuk schreef ik "Vertrouwen moet je verdienen". Afgelopen week verscheen er plots een persbericht waarin Alexander De Croo verklaarde dat de overheid beseft dat zij transparanter moet zijn en beter moet communiceren. Tot dusver hebben we daar nog niet veel van gezien.

Wat zowel de experten als de overheid heel dringend moeten doen (en dit al zeker nu er binnen een maand begonnen wordt met de vaccinaties) is duidelijk uitleggen wat de ingrediënten zijn van elk vaccin en STOPPEN met de censuur opzichtens de personen die zich de moeite getroosten om de ingrediënten op te zoeken en kenbaar te maken via social media (omdat de overheid en de reguliere media het niet doen).

PUBLICEER de lijst van de ingrediënten en geef duiding over elk ingrediënt (de recombinant en de excipients). Leg de werking en eventuele bijwerkingen in detail uit. STOP met mensen te behandelen als papkinderen. Alles verzwijgen en achterhouden met de idee "hoe minder ze weten, hoe beter" is NIET de juiste aanpak. De bedenkingen, verzuchtingen en argwaan van de twijfelaars moeten inderdaad ernstig genomen worden. Een experimenteel vaccin volgens een volkomen nieuwe technologie dat nooit eerder toegepast is op mensen en waarvan zowel de werking als de eventuele bijwerkingen niet gekend zijn ... je zou voor minder de wenkbrauwen fronsen toch?


Het is aan de overheid, de experten en de media om de bevolking gerust te stellen en dat kan maar op één manier en dat is door zoveel mogelijk informatie te verschaffen, open en transparant te zijn en debatten tussen voor-en tegenstanders toe te laten zodat de mensen zich zelf een oordeel kunnen vormen en niet de idee hebben dat ze proefkonijnen zijn die een vaccin door hun strot geduwd krijgen dat niet werkt en ernstige bijwerkingen kan hebben.
0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en