Search

VRT OPROEP: Heeft nepnieuws of foute informatie, bijvoorbeeld over corona, een invloed gehad op jou

Beste allen, VRT lanceert een oproep. Zie link hieronder.

Bron: VRT


Beste allen,


VRT lanceert een oproep. Zie link.


Het is de moment om aan VRT te laten weten/jullie gedacht te zeggen over wat jullie vinden van de foutieve berichtgeving en het nepnieuws dat in en door de geschreven pers en visuele media en/of op social media en/of andere openbare platformen verpreid worden.


Er is helaas geen vraag over of jullie wensen dat alle meningen aan bod zouden komen en/of wat jullie vinden van de eenzijdige berichtgeving die we al maanden horen en zien, maar daar kunnen we met zijn allen wel zelf om vragen. Invullen dus, versturen en massaal delen.Hieronder alvast mijn antwoord aan de VRT :


Uw berichtgeving is al vele weken zeer eenzijdig.

Hoewel er veel vraag naar is, weigert u stelselmatig om een platform te geven aan artsen, medisch geschoolde gezondheidsprofessionals, wetenschappers, biologen, virologen, infectiologen, universiteitsdocenten, advocaten en economen die iets anders zeggen dan wat de experten die de overheid aangeduid heeft gewoonlijk zeggen.


U weert hen. U geeft hen niet het woord. U organiseert geen debatten waar tegengestelde meningen tegen over mekaar gezet worden met het oog op het streven naar de waarheid, u confronteert de experten van de overheid niet met andere experten.


Er zijn u verscheidene open en gesloten brieven en emails overgemaakt waarin honderden zoniet zelfs duizenden artsen en andere specialisten allerlei zaken in het kader van corona aan de kaak stellen.


UGent vraagt al meerdere weken om meer transparantie en correcte cijfers. Het gebrek aan transparantie in dit land is schrijnend. De desinformatie compleet. Ik heb aan al uw redactieleden op 16.09.2020 een open brief gestuurd waarin ik u gewezen heb op de gedragscode journalistiek die u aanhoudend met de voeten treedt. Ik heb u gevraagd om deze gedragscode te respecteren. U doet het niet. Nog steeds niet..


Hiermee getuigt u van een aanhoudende kwade trouw. Met de huidige bevraging doet u er nog een schepje bovenop. U doet weliswaar een oproep aan het publiek om hun verhaal te vertellen maar ook deze oproep is zeer eenzijdig en misleidend.


U hebt het immers enkel over eventuele foutieve informatie of complottheorieën die online zouden circuleren zonder in eigen boezem te kijken. Waarom vraagt u niet aan het publiek wat zij vinden van uw berichtgeving ? Waarom focust u zich enkel op eventuele foutieve berichtgeving en//of complottheorieën ( wat dit ook moge zijn ) op andere kanalen dan de uwe ? Dit is nu meer dan ooit aan de orde, me dunkt.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en