Search

Waar blijft het ministerieel besluit???


Het Overlegcomité heeft op woensdag 14 april 2021 nieuwe maatregelen uitgevaardigd waarvan sommige gisteren ( 19.04) principieel in werking zijn getreden.


Maar ... er is nog altijd geen Ministerieel Besluit gepubliceerd dus de nieuwe maatregelen bestaan officieel ( nog ) niet.


Deze gang van zaken is zonder meer vreemd.

Wanneer het Overlegcomité op vrijdagen bijeen komt staat het Ministerieel Besluit met de nieuwe maatregelen gewoonlijk de zondag ( dus minder dan 48 uur later ) in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer het Overlegcomité op woensdagen bijeen komt staat het Ministerieel Besluit gewoonlijk de vrijdagavond in het Belgisch Staatsblad.

Soms wordt het Ministerieel Besluit zelfs de dag zelve gepubliceerd.

Maar nu ... ? Na 6 dagen nog altijd niets. We zitten in een flou artistique. Een perscommuniqué is niet geldig. Enkel een gepubliceerd Ministerieel Besluit ( of enige andere wettelijke handeling ) heeft geldingskracht.


De enige mogelijke verklaring is dat Annelies Verlinden deze keer wel het voorafgaandelijk advies van de wetgevende kamer van de Raad van State ( binnen een termijn van 5 dagen ) heeft ingewonnen.

Het zou in voorkomend geval de eerste keer zijn dat dit gebeurt. Dit is voor geen enkele van de 38 voorgaande Ministeriële Besluiten gebeurd wegens " hoogdringendheid ".

Als de wetgevende kamer van de Raad van State een negatief advies velt, komt er geen Ministerieel Besluit en zullen ofwel alle maatregelen afgeschaft worden ofwel het Overlegcomité opnieuw samen komen om aangepaste maatregelen uit te vaardigen.


Benieuwd naar het vervolg ? Ik ook.


0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en