Search

Waar is het bewijs dat vaccineren werkt?

Er is vele, vele jaren zonder enig succes gezocht naar een corona vaccin. Dierproeven in het verleden hebben allemaal gefaald. Maar nu zouden er dus binnen een tijdsbestek van amper 6 maanden verschillende soorten vaccins ontwikkeld zijn die bij de mens wel PREVENTIEF zouden werken tegen het Sars virus ( dat kennelijk niet bestaat - zie vorige post ) en de ziekte die hieruit voort vloeit.


" Ze " beweren dat het bewezen is dat vaccineren werkt omdat er minder ziekenhuisopnames en minder " besmettingen " zijn maar.... dat is onzin want.... vorig jaar rond dezelfde periode waren er 40% minder ziekenhuisopnames en was de besmettingsgraad lager dan nu ( zie eerdere post met de concrete cijfers ).

Het aantal ziekenhuisopnames en/of het aantal " besmettingen " is dus zeker GEEN bewijs.


Tegenover deze armzalige bewering staat een vaste praktijk die uitwijst dat personen die zich in de beginfase van de vaccinatie campagne hebben laten vaccineren, na verloop van meerdere maanden nog steeds geen of maar heel weinig immuuncellen hebben opgebouwd ( zie eerder post met krantenartikel " het regent klachten " ). Deze vaststelling wijst uit dat de vaccins in de praktijk NIET werken.


Voorts is er de vaststelling in de praktijk dat dubbel gevaccineerden toch nog besmet geraken en ziek worden. Naar verluid zou dit slechts bij een minderheid het geval zijn maar dat is niet relevant. Het gaat er om dat bepaalde personen NA vaccinatie toch nog ziek worden.


Waar zijn de wetenschappelijke bewijzen ?


2 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en