Search

Waar is Jürgen Conings?

Jürgen is al een week spoorloos.

Laat ons, met zijn allen, even logisch nadenken, alle beschikbare info - die al dan niet plausibel is - bekijken en de zaak reconstrueren.

 1. naar verluid zou hij maandag gezien zijn te Leuven, " in de buurt " van de woning van Van Ranst, waar hij gedurende 2 uur ( ? ) zou hebben rond gehangen zonder iets te doen. Wie hem gezien zou hebben, hoe hij er bij liep en/of gekleed was, of hij wapens bij zich droeg, hoe zo zeker geweten is dat hij daar 2 uur heeft rond gehangen , wat hij precies heeft gedaan, welke route hij heeft gevolgd, blijft een mysterie. Geen info en nul beeldmateriaal. Nochtans hangt Leuven vol met camera's en alle autostrades ook. Met de huidige ANPR camera's is het heel gemakkelijk om de route van voertuigen en voetgangers te traceren. In binnen -en buitenland. Denk maar aan het programma Faroek. Ze hebben altijd wel ""iets". Hier hebben ze echter niets. Plausibel verhaal ? Neen.

 2. Maandagnamiddag gezien in Leuven. Waar Jürgen de nacht van maandag op dinsdag overnacht heeft en wat hij dinsdag heeft gedaan is niet geweten, met uitzondering van de militaire eretekens en zijn medailles voor bewezen diensten aan het land, die hij dinsdag op het graf van zijn ouders is gaan leggen op de begraafplaats van Peer-centrum. Daar is hij dus ook geweest. Er is blijkbaar geen onderzoek gedaan naar het voertuig van Jürgen via de ANPR camera's. Nochtans hangt het land vol met deze camera's. Via de nummerplaat kan elk voertuig en de route heel gemakkelijk getraceerd worden. Het voertuig van Jürgen is dinsdagavond " toevallig " door Patrick Budé, een jager, gevonden op een bosweg aan natuurdomein Heuvelsven. Het is nochtans geen jachtseizoen maar broedseizoen. Dan is het strikt verboden om te jagen. Wat die jager dinsdagavond in het Park deed, terwijl het nota bene af en aan pijpenstelen regende ? God knows. Hoe hij wist dat de geparkeerde Audi deze van Jürgen was ? Er is geen signalement vrijgegeven van het voertuig van Jürgen. Zeer vreemd. Nog eigenaardiger is dat het Nationaal Park Hoge Kempen ( waarvan natuurdomein Heuvelsven deel uit maakt ) al sinds dinsdag uitgekamd werd door 400 militairen hierin bijgestaan door het Nederlands, Luxemburgs en Duits Leger maar zij de auto van Jürgen niet gevonden hebben. Het was slechts " per toeval " door een jager.

 3. Jürgen heeft dinsdagavond ( na het bezoek aan het graf van zijn ouders ) zijn auto geparkeerd op een bosweg te Heuvelsven en alle zware wapens achtergelaten. Hij was dus niet van plan om ze te gebruiken want anders laat je ze niet achter. Hij heeft deze wapens ook voordien niet gebruikt, zoniet zouden we dit al lang weten ( slachtoffers ). Volgens getuigen waren het enkel replica's voor trainingsdoeleinden die even gevaarlijk zijn als een holle regenpijp. Waarom er dan toch zoveel spel rond gemaakt wordt en er geen formele rechtzetting gebeurd is ? Vreemd.

 4. Ze hebben in het park een kampement gevonden. Daar stond een frigobox en nog wat ander gerief. Op de grond en tegen de wand lagen diverse zeilen. Als hij dat kamp heeft opgebouwd om er te overnachten, heeft hij dat materiaal van zijn auto naar de plek diep in het bos moeten dragen. Waarschijnlijk meermaals H/T. Dat dus wel maar niet de wapens ? ( met uitzondering van zijn dienstwapen - een P. 9 - en een machinepistool, wat aardig wat weegt). Plausibel verhaal ? Neen. Zou Jürgen zo stom zijn om in de buurt van zijn auto te kamperen ? Ook niet plausibel. Hij kent het klappen van de zweep al ruim 20 jaar. Hij weet dat ze hem zouden zoeken en met de huidige technieken snel zouden vinden, dus hij zou zeker niet ter plaatse blijven maar zich uit de voeten maken en valse sporen achter laten.

 5. Op een niet nader bij naam genoemde locatie waar de speciale eenheden woensdagavond nog druk in de weer waren om het heidegebied in het oog te houden en sporen te zoeken, werden er kort na 18u30 een zestal knallen gehoord. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210518_95710704 Er is blijkbaar niet uitgezocht van wie, wat of waar die knallen afkomstig waren, of het geweerschoten waren en wie in voorkomend geval de schutters waren. Er is enkel gezegd dat de schoten afkomstig waren van jagers. Tijdens het broedseizoen ? Zijn de hulzen gevonden ? Sporen van afgeschoten wild ? 6 knallen kort na mekaar op een locatie die het voorwerp vormt van een klopjacht op één militair. Dat is geen prul. Zeer vreemd dat dit niet verder is uitgezocht noch over is bericht.

 6. Het Nationaal Park werd gedurende 4 dagen door 400 militairen met bijstand van het Nederlands, Luxemburgs en Duits leger tot 2 x toe volledig uitgekamd over een oppervlakte van 20km2. Ze hebben hem niet gevonden. Niemand heeft hem gezien. Hij bevindt zich kennelijk niet in het Park tot ver daarbuiten. Zeer eigenaardig in het hele narratief van de klopjacht is dat er kennelijk geen gebruik is gemaakt van drones met warmtecamera's ( u weet wel, de camera's die ze tijdens de feestdagen gingen inzetten om te meten of wij geen verboden lockdown feestjes hielden ) en ook de 3 heli's die continue boven het Park gevlogen hebben niets hebben opgemerkt. Als ze dit wel zouden hebben gedaan, zouden ze hem na een halve dag al gevonden hebben en niet een paar miljoen euro moeten spenderen aan een klopjacht met veel machtsvertoon. Plausibel verhaal? Neen. Ze wisten dat hij niet in het Park was.

 7. Jürgen heeft geen voertuig meer. Tenzij hij beschikt over een vervangwagen of een moto ( die hij voordien op locatie verborgen heeft ) of door iemand opgepikt is, verplaatst hij zich principieel te voet. Dit lijkt echter weinig plausibel. Hij zou al lang opgemerkt zijn, temeer nu hij kennelijk nog zijn dienstwapen en een machinepistool bij zich draagt. Dat kan je niet zo maar even onder je kleren verstoppen. Blijkbaar had hij ook nog twee handdoeken en reserve kledij bij zich. Woensdag namiddag zijn er op een pad langs het Dilserbos, op een paar km waar zijn auto gevonden is, een t-shirt in camouflagekleuren, een handdoek en een besmeurde keukenhanddoek gevonden die mogelijks van hem zijn. Dus wellicht draagt Jürgen een rugzak of gelijkwaardig wat zeker zou opvallen. De rand rond het Nationaal Park is sterk bebouwd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat niemand de man zou gezien hebben en dit al zeker nu er ook daar ANPR camera's hangen.

 8. Dat hij zich zou verplaatsen met een vervangwagen of een moto lijkt ook weinig waarschijnlijk. Als hij een andere auto of motto zou hebben aangekocht of gehuurd, zou dit al lang geweten zijn. Als iemand van zijn familie of één van zijn maten hun eigen voertuig aan hem zouden geleend hebben zou dit ook al lang geweten zijn. Dat zullen ze ondertussen wel al grondig hebben onderzocht. In dit scenario zouden ze hem via ANPR camera's trouwens al lang gevonden hebben. Via de nummerplaat weten ze meteen waar een voertuig (geweest) is. Stelt zich dan de vraag waarom ze toch gedurende 4 dagen het bos 2 x hebben uitgekamd.

 9. Het meest plausibele scenario is dat Jürgen ergens in de buurt door iemand is opgepikt en hij niet overnacht heeft in het bos, maar op een geheime locatie en deze persoon hem nog altijd onderdak verschaft of... hem gevoerd heeft naar een andere veilige plaats, wat meteen ook verklaart waarom er vrijdag zaterdag zoveel huiszoekingen hebben plaats gevonden. Ze zoeken hem. Het eigenaardige in dit narratief is dat er op diverse locaties wel huiszoekingen plaats gevonden hebben maar er blijkbaar niet via beeldmateriaal van de ANPR camera's die overal op het grondgebied opgesteld staan gezocht is naar de voertuigen die van en naar het Park gereden zijn. Zoveel toegangswegen naar het Park zijn er nu ook weer niet.

 10. Jürgen heeft op vandaag zijn bankkaarten nog niet gebruikt, anders hadden ze hem ook al lang gevonden. Hij gebruikt dus cash geld of ... iemand anders doet inkopen voor hem ( voedsel, drank en andere commodities ). Het is onwaarschijnlijk dat hij zelf inkopen zou doen want zijn foto's zijn ondertussen al zo wijd verspreid dat iedereen hem meteen zou herkennen, tenzij... hij zich zwaar zou vermommen, wat onwaarschijnlijk is want...

 11. verschillende getuigen hebben verklaard dat ze Jürgen de afgelopen dagen hebben gezien, oa in het station Brussel Noord. Het treinverkeer is gedurende 1,5 uur stil doorgereden zonder te stoppen. Ze hebben het station doorzocht maar niets gevonden. Deze verklaringen betekenen 2 dingen : a) hij is niet gewapend ( of toch niet meer dan zijn dienstwapen want een machinepistool kan je niet onder je kleren verstoppen, enkel in een zak dragen maar dat valt dan weer op en b) hij is niet vermomd want anders zou niemand op hem vallen. Zeer vreemd allemaal temeer nu ook buiten en binnen in het Station Brussel Noord veel camera's hangen. Er bestaat op vandaag geen enkel camera beeld van Jürgen, niet in Leuven, niet in Limburg, niet in Brussel. Nergens. Hij heeft zich nochtans kennelijk verplaatst van Leuven naar Limburg en van daaruit naar Brussel en/of andere plaatsen. Dat is toch wel zeer eigenaardig.

 12. Jürgen is internationaal geseind wat betekent dat er overwogen wordt of indicaties bestaan dat hij uit het land gevlucht is en dus niet de intentie heeft om in België een "terreuraanslag " te plegen.

 13. Naar verluid wordt er nog naar Jürgen gezocht maar zo bol dat de pers vorige week heeft gestaan, zo leeg is de berichtgeving nu ( met uitzondering van één persartikel met oproep van zijn neef - met wie hij al jaren geen contact meer had - om zich aan te geven). Het narratief wordt volledig uit gemolken.

België is Afghanistan niet. Het land hangt vol met ANPR camera's. Je kan geen stap verzetten zonder dat het gezien wordt. Het beeldmateriaal kan tot vele dagen voordien bekeken worden. GSM masten en bankkaarten kunnen een gezocht persoon ook meteen lokaliseren. Het is vrijwel onbegonnen werk om je te verstoppen. Je kan niet zomaar van de aardbodem verdwijnen. Via een nummerplaat weten ze meteen waar je geweest bent en welke route je gevolgd hebt. Als je je bankkaart één keer gebruikt weten ze meteen waar je wat gekocht hebt. GSM idem dito. Voor de rest is er altijd wel iemand die iets gezien heeft. Maar... toch vinden ze hem niet ? En, hoe is het mogelijk dat er zo amateuristisch tewerk gegaan wordt? Dit staat volledig haaks op het enorme machtsvertoon dat we gezien hebben.


Voor de rest zijn er toch wel erg veel toevalligheden. Jürgen beschikte beweerdelijk over de sleutels van het wapendepot in Leopoldsburg maar niemand heeft gezien dat hij zware artillerie en munitie heeft meegenomen en in zijn wagen geladen heeft ( wat toch ook wel meermaals H/T tripjes van zijn auto naar het depot gevergd heeft want zoveel wapens kan je niet in één keer verslepen ). Toevallig waren de camera's aan het depot stuk. Er bestaat geen beeldmateriaal. Over wat Jürgen nu precies zou meegenomen hebben bestaat ook veel onduidelijkheid. Blijkbaar bestaat er geen inventaris van de wapens die opgeslagen liggen in dat depot ? De serienummers van de wapens die ontvreemd zijn, zijn niet vrij gegeven. Er is ook niet geweten welke wapens Jürgen nu nog in zijn bezit zou hebben noch medegedeeld wat er precies in zijn auto is aangetroffen ( met uitzondering van 4 raketwerpers die blijkbaar enkel voor trainingsdoeleinden zijn en even gevaarlijk als een holle regenpijp ). De man stond al 2 jaar op de lijst van het OCAD, had blijkbaar al eens een tuchtsanctie gekregen voor extreem rechtse sympathieën maar had wel nog de sleutels van het wapendepot ?

En dan is er nog de bewuste afscheidsbrief waar veel over getwijfeld wordt. Zou Jürgen, de man " met een peperkoeken hartje " afscheid nemen van zijn liefdespartner sinds 7 jaar, de vrouw die hem gelukkig maakte, via een whatsapp bericht ? En geen afscheid nemen van de rest van zijn familie, waaronder zijn eigen kinderen ? Zou een sniper en wapendeskundige met 30 jaar ervaring ( sinds 1992 ) een brief sturen naar de politie om op voorhand aan te kondigen wat hij zal doen voor dat hij zichzelf van het leven berooft ? Wie effectief iets van zinnens is zegt niets en doet het gewoon. Hij gaat niet " in plain sight " wapens stelen uit een wapendepot en dan nog eens brieven versturen om aan te kondigen dat hij een aanslag gaat plegen.


Last but not least : als we de pers mogen geloven heeft de partner van Jürgen maandagavond contact opgenomen met het leger omdat hij niet thuis was gekomen en de telefoon niet opnam.

Ze was ongerust. De alarmbellen zijn pas dinsdagochtend af gegaan toen bleek dat Jürgen wapens had meegenomen uit het depot. Wanneer de afscheidingsbrief via whatsapp verstuurd is ? Wellicht nadien. Hij heeft dus zijn smartphone nog gebruikt en daarvan moeten sporen bestaan via de GSM masten.


Het verhaal hangt met haken en ogen aan mekaar. Er zijn zodanig veel onverklaarbare anomaliëen dat het narratief meer weg heeft van een slechte Bfilm. Het klopt langs geen kanten. De legerleiding zal alleszins serieus wat uit te leggen hebben.


Maar ondertussen blijft Jürgen spoorloos. Van de aardbodem verdwenen. Onvindbaar. Waar is hij ? Waarom bestaat er van hem geen enkel spoor ? Dit is hoogst eigenaardig. Leeft hij nog ? Of kloppen de geruchten dat hij sinds woensdag dood is ( wat samen valt met het bericht over de schoten ) ?
0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en