Search

Waarom?

Waarom willen ze absoluut gezonde mensen met een sterk natuurlijk immuunsysteem vaccineren met een experimenteel product waarover zo weinig geweten is, terwijl ondertussen wel al geweten is dat er een risico op bloedklonters of andere bijwerkingen bestaat ?


Waarom willen ze absoluut mensen die reeds immuun zijn ( omdat ze de ziekte al hebben gehad ) vaccineren ?


Waarom worden zwangere vrouwen gevaccineerd terwijl ondertussen al geweten is dat veel vrouwen een miskraam krijgen ( dus hun ongeboren kind wordt vermoord )


Waarom dringen ze aan op vaccinatie van mensen met allergieën terwijl geweten is dat zij een anafylactisch shock kunnen oplopen ?


Waarom moeten mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd worden terwijl niet geweten is wat het effect zal zijn op hun aandoening? Er is enkel (beperkt ) getest op gezonde mensen.


Waarom moeten 85+ gevaccineerd worden met een experimenteel product ? Waarom worden ze blootgesteld aan risico's waartegen hun verzwakt immuunsysteem mogelijk niet meer bestand is ?


Waarom dringen ze zo hard aan om ook kinderen te vaccineren terwijl zij een sterk immuunsysteem hebben en al lang geweten is dat maar heel weinig kinderen besmet en ziek worden ?


Waarom worden alle bijwerkingen en overlijdens kort na vaccinatie onder de mat geveegd ? Waarom stoppen ze niet met de vaccinatie tot er meer onderzoeksresultaten bekend zijn ?


Waarom wordt er keihard gelogen over de werking en de veiligheid van de vaccins ? Er zijn al wetenschappelijke studies gepubliceerd waaruit blijkt dat de beschermingsgraad amper 1-3% is + tal van burgers hebben al een klacht ingediend omdat uit bloedonderzoek na verloop van enkele maanden blijkt dat ze vrijwel geen anti-lichamen hebben ?


Waarom wordt er gedreigd met represailles voor iets dat niet verplicht is ? Waarom wordt de bevolking zo zwaar onder druk gezet voor iets dat niet verplicht is ?


Waarom krijgen wij geen antwoord op deze vragen?8 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en