Search

Waarom het zinloos is om gezonde mensen te vaccineren"Volgens huisarts Huib Pieter Rutten is het onzinnig om gezonde mensen een coronavaccin te geven: “Als je gezond bent maakt het immuunsysteem gehakt van het zoveelste coronavirus dat rondwaart.”

Er is de samenleving al veel ontnomen, aangedaan, opgedrongen. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen rapporteert op 6 januari 2021: “Op basis van de informantenrapportages wordt geschat dat bijna 40.000 kinderen mishandeling hebben meegemaakt tijdens de eerste lockdown in Nederland. De schatting tijdens de lockdown ligt significant hoger dan de schatting over een periode van drie maanden zonder lockdown gerapporteerd door dezelfde informantengroepen in 2017, die bijna 15.000 kinderen betrof.”

Inmiddels is uit onderzoek al lang gebleken dat die asymptomatische kinderen niet of nauwelijks verantwoordelijk zijn voor verspreiding van het coronavirus. Ook is dit niet de leeftijdscategorie die op de Intensive Care belandt. Toch zijn deze kinderen slachtoffer gemáákt door draconische maatregelen. Op dit moment zitten we in de laatste weken van de kerstlockdown en ik houd mijn hart vast voor de cijfers over deze periode, want achter deze cijfers gaan grote trauma’s schuil die diepe, levenslange krassen achterlaten. Ik heb moeite met de houding van de overheid en de boodschap dat “we onze vrijheid terug krijgen als we ons laten vaccineren” – zoals ze schrijven in de infomercials over het vaccin. Het sterftecijfer valt in het niet bij die van de pokken. De typische patiënt bevindt zich vaak al in de laatste levensfase, in tegenstelling tot de pokkenpatiënten.

Er is nog iets waar ik me zorgen over maak, mogelijk onterecht, maar we weten nog niet honderd procent zeker of deze vorm van vaccineren veilig en effectief is – zie het recente artikel van Carla Peeters. Moet je vertrouwen op de medische industrie en overheid en je willens en wetens laten injecteren met viraal genetisch materiaal? Als je gezond bent maakt het immuunsysteem gehakt van het zoveelste coronavirus dat rondwaart. Coronavirussen plagen de gehele dierenwereld al duizenden jaren, van walvissen tot pauwen, van vleermuisjes tot schubdieren en mensen. Is het grootschalig vaccineren van mensen die nauwelijks gevaar lopen dan zinnig? Zijn de maatregelen niet vele malen erger dan het virus? Het antwoord is ja. Er is een limiet is aan hoeveel we als samenleving op willen offeren om bepaalde levens te redden.


Politici schetsen mijns inziens een verkeerd soort moraal om hun beleid te verdedigen. Om de 84-jarige dame met COPD nog wat extra maanden te bezorgen, worden scholen gesloten, mensen werkloos gemaakt en operaties uitgesteld – want dat is nodig. Als je wilt dat het weer normaal wordt, dan moet je een vaccinatie nemen. Dat is de omgekeerde wereld, voor een virus met vooral sterfte bij mensen op hoge leeftijd of een biologisch equivalent. Het is het verschuiven van sterfgevallen door corona naar economisch en sociaal leed, met desastreuze gevolgen en sterfgevallen met andere oorzaken (!).


Er is een serie artikelen verschenen in het economische digitale schrift ESB. Daarin worden de effecten van de maatregelen afgezet tegen de economische gevolgen. “[H]et maken van dergelijke kosten-batenanalyses is niet onethisch of moreel aanvechtbaar. Ten eerste moeten we ze soms maken. Het leven is nu eenmaal niet honderd procent maakbaar en dat betekent dat we soms keuzes moeten maken. We kunnen niet ieders leven onbeperkt rekken, want we hebben beperkte hulpmiddelen. Zo simpel is het. Zo is het leven, dat is de condition humaine, en iedereen heeft dat maar te accepteren.”


Als we kijken naar de ernstig zieken en overledenen aan Covid-19, dan weten we dat het gemiddeld mensen zijn met meerdere chronische ziekten onder de leden, dat het merendeel oud is, en als ze het overleven, dat ze geconfronteerd worden met schade aan hun gestel. Voor diegenen is vaccinatie wellicht een prima idee; economisch zinnig ook. De parallel met influenza gaat prima op. Maar andersom ook – wat schiet de 45-jarige kerngezonde sportieve bakker met een vaccinatie voor influenza op? Of voor Covid? Juist, niks. Het geld dat besteed wordt aan mensen zonder risico is min of meer weggegooid.


Uit het stuk van de ESB: “Met zogenaamde intelligente maatregelen en lockdowns wordt er nu tijd gekocht. Deze analyse laat zien dat ‘tijd kopen’ niet gratis is – als het al maatschappelijk haalbaar is. […] De kosten op de lange termijn zijn veel groter dan de baten, en staan mogelijk helemaal niet in verhouding. De kans op economische trendbreuken met exceptioneel veel schade neemt toe.” De eerder genoemde getallen van kindermishandeling die uit een recente studie van de Universiteit Leiden komen, tonen aan dat juist laagopgeleiden en werklozen meer kans maken op kindermishandeling. Ergo, met een economie die dramatische schade heeft ondervonden, zal dit schrijnende verschijnsel zich voortzetten.

De lockdown gaat in tegen het tot 2020 toe geldende advies van epidemiologen en de WHO (2019) om naar groepsimmuniteit te streven bij ziektes die als pandemie gelden. Dezelfde WHO maakte recent een 180 graden draai van hun jarenlange stelling dat groepsimmuniteit door het doormaken van een virus het belangrijkste verdedigingsmiddel is voor een populatie; plots verscheen in november 2020 de tekst dat voor diezelfde groepsimmuniteit vaccinatie het belangrijkste middel is. Het is onduidelijk op welke gronden deze wetenschappelijke aardverschuiving heeft plaatsgevonden.


Hoogleraar Ouderengeneeskunde Prof. dr. Rudi Westendorp is ook niet mild over dit beleid, getuige een recent interview in Het Parool met de veelzeggende kop: ‘Huidig coronabeleid is enorme schade aan economie, horeca, cultuur en zorg niet waard’. Uit het interview: “Er is veel scepsis, niet iedereen zal een vaccinatie willen. Een vaccin zal bovendien niet iedereen beschermen. […] Verantwoordt wat we nu doen de enorme schade die wordt toegebracht aan onze economie, de horeca, culturele sector, zoveel andere medische zorg die wordt uitgesteld? Nee.”

Ik zou daar de getraumatiseerde kinderen aan toe willen voegen. Laat onze toekomst weer naar school gaan, naar het zwembad en de voetbal. Laat gezonde mensen hun zaak weer open gooien en bescherm de kwetsbaren – dat is op basis van de huidige situatie humaan en verstandig.


Voor het artikel van Dr. Carla Peeters " Het corona vaccin is niet zonder risico's " : klik hier https://www.hpdetijd.nl/.../het-coronavaccin-is-niet.../

Voor het verslag van ESB " Kosten en baten van de lockdown " : klik hier https://esb.nu/.../rekenen-aan-corona-9-eerste-kosten...


https://www.hpdetijd.nl/.../waarom-het-zinloos-is-om.../...

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en