Search

Waarom waarschuwen artsen en wetenschappers de wereld?

Wanneer we de geschiedenis van de wetenschap onder de loep leggen is er één constante : ze zijn het nooit eens, er is geen consensus. Voor elke wetenschapper die met betrekking tot een bepaalde materie x zegt, is er altijd wel een andere die spreekwoordelijk alle andere letters van het alfabet inroept. Er zijn altijd tegengestelde meningen. Vaak ook zeer uiteenlopend.


Wat echter vrij nieuw is in de wetenschap - en alsdusdanig toch wel een heel bijzonder fenomeen is - is dat sinds de uitbraak van Sars Cov2 in vrijwel elk land honderden artsen, wetenschappers en ander specialisten recht staan, zich verenigen en een collectief standpunt innemen en 2) de pertinente vaststelling dat de wetenschap de facto opgedeeld is in twee kampen : degenen die pro lockdown en pro vaccinatie zijn en degene die contra lockdown en inenting van een substantie zijn.


In 2020 hebben we duizenden open brieven en opiniestukken zien verschijnen van collectieven van artsen en wetenschappers die, met bewijzen in de hand, stelden dat de aanpak van Covid volledig verkeerd was, dat lockdowns niet alleen overbodig waren maar bovendien zeer schadelijk voor de maatschappij en de economie. Zij pleitten voor " focused protection". Bescherm de zwakkeren en laat de rest van de bevolking vrij.

De voorstanders van lockdowns en vrijheidsbeperkende maatregelen hebben op heden nooit kunnen aantonen dat de maatregelen effectief nuttig zijn. Integendeel. De praktijk wijst uit dat de vrijheidsbeperkende maatregelen een maat voor niets zijn.

Niettegenstaande 7 maanden lockdown zijn er nog altijd behoorlijk veel positieve testen.

In 2021 zien we dat opnieuw, in elk land honderden en zelfs duizenden artsen en wetenschappers aanhoudend aan de alarmbel trekken inzake de vaccinaties omdat er over deze producten nog maar heel weinig geweten is en wat wel geweten is, weinig goeds voorspelt en dit al zeker nu pharma reuzen zoals Pfizer in hun eigen bijsluiters aangeven dat bvb personen met allergieën beter niet gevaccineerd worden wegens een verhoogd risico op anafylactische shock, wat ook in het rapport van EMA van 21.12.2020 houdende voorlopige toelating tot commercialisatie van het product als " high risk adverse event "vermeld staat.


In de link een artikel van 57 Franse artsen,wetenschappers en experten die zich verenigd hebben en waarschuwen voor het "vaccin". Zij zeggen hardop " Stop er nu meteen mee ".

De vraag die iedereen zich moet stellen is WAAROM zoveel artsen en wetenschappers zich verenigen en collectief waarschuwen.

Die mensen zijn geen idioten. Zij hebben kennis en ervaring in de materie. Velen hebben een trackrecord van hier tot in Tokio : hoofd van expertise centra en/of ziekenhuizen, professor aan universiteiten. Niet de minste dus.


Zelfs Michael Yeadon, voormalig Vice-President van Pfizer waarschuwt al ruim een jaar. Hij heeft zijn ontslag gegeven en de strijd aangebonden tegen het vaccin. WAAROM doet die man dit denkt u ? WAAROM steken zoveel artsen en wetenschappers wereldwijd al hun tijd en energie in het uitdragen van een boodschap, die onderbouwd is en gesteund op wetenschappelijke data?


Voor de lol? Voor " 15 seconds of fame " in één of ander (alternatief ) magazine ? Neen. Ze doen dit omdat de eed van Hippocrates voor hen nog iets betekent en omdat ze oprecht bekommerd zijn om het voort bestaan van de mensheid. Hun gezondheid en welzijn. Denk daar maar eens een goed over na.0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en