Search

Warum die Pandemie nicht endet

Dank u wel Karin Rieder Hanssen voor deze

Bijdrage over hoe R getallen artificieel de hoogte in kunnen gejaagd worden.

bron: Multipolar


“volgens dit artikel is ook de R-waarde te beïnvloeden. Ze stijgt en daalt, net als het aantal positieve testresultaten, door het vermeerderen of verminderen van het aantal tests. Als er geen epidemie is, ligt de R-waarde rond 1. Zie bv Simulatie voorbeeld figuur 6 van beïnvloeden R-waarde bij onregelmatig aantal testen bij 0 geïnfecteerden.

'Uit de conclusie van het artikel: “De waarden die momenteel als parameters worden gebruikt voor het opleggen van maatregelen, het aantal acuut besmette personen gemeten per 100.000 inwoners en de R-waarde hebben geen informatieve waarde met betrekking tot de epidemiologische ontwikkeling met een laag aandeel acuut besmette personen in de totale bevolking ziekte. Wanneer de ziekte verdwijnt, neigt de R-waarde over het algemeen naar 1, d.w.z. naar de waarde die momenteel als kritiek wordt beschouwd. Door het aantal metingen te veranderen, kunnen de parameters zodanig worden beïnvloed dat er willekeurig maatregelen kunnen worden opgelegd. "'


0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en