Search

Wat is het nu eigenlijk, een vaccin? En valt een mRna product daar onder?

Er bestaan in alle talen meerdere definities van " een vaccin ".

Het loont de moeite om ze eens op te lijsten om na te gaan of het mRNA product dat wereldwijd ingeënt wordt ter bestrijding van Cov19 wel degelijk een vaccin is.

Etymologie ( waar komt de benaming vandaan )

"De term vaccineren komt van het Latijnse woord vaccinia, de Latijnse medische benaming voor het koepokkenvirus. De term stamt uit het einde van de 18e eeuw en verwijst naar de door Edward Jenner ontwikkelde methode om mensen met het koepokkenvirus te besmetten, waardoor ze ook weerstand kregen tegen het nauw verwante gewone pokkenvirus, dat gevaarlijk is voor mensen "


Wikipedia : "Een vaccin is geen medicament. Het is een biologisch of genetisch gemanipuleerd antigeen, meestal bestaande uit eiwit of genetische fragmenten met eventueel gebruik van virale vectoren uit gedode of verzwakte ziekteverwekkers en wekt bij mensen een immuunrespons op zonder hen ziek te maken. De gevaccineerde is door de vaccinatie bestand tegen een eventuele latere infectie door de betreffende pathogeen "


Nederlandstalige definities van officiële overheidswebsites : 1. "middel met een ziekteverwekker, waartegen het lichaam antistoffen aanmaakt, zonder ziek te worden. Hierdoor is de gevaccineerde persoon beter tegen de ziekteverwekker bestand dan zonder dit vaccin. Tijdens een volgend contact met deze ziekteverwekker, maakt het lichaam antistoffen aan en is de kans klein om ziek te worden "

2. "Vloeistof met verzwakte of dode micro-organismen, die geinjecteerd wordt zodat het lichaam antistoffen kan produceren tegen bepaalde ziektes.

3. "Een vaccin bevat ofwel een inactieve ziektekiem ofwel een onderdeel van een virus of een bacterie, die/dat veel te zwak is om de ziekte te veroorzaken, maar dat er wel voor zorgt dat je lichaam in actie schiet en de nodige antistoffen aanmaakt. "

4. " Een vaccin bevat verzwakte of dode organismen. Deze worden met behulp van een injectie in je lichaam gebracht. Door een vaccinatie wordt je lichaam minder ziek zodra je in aanraking komt met de infectieziekte waartegen je bent ingeënt. "


In het Frans : 1. "Substance d'origine microbienne (microbes vivants atténués ou tués, substances solubles) qui, administrée à un individu ou à un animal, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée par les microbes mêmes dont elle provient et parfois à l'égard d'autres infections.

2. "Les vaccins sont obtenus à partir de souches inoffensives de virus ou de bactéries, d'antigènes purifiés ou d'analogues antigéniques. Un vaccin consiste donc en l'injection d'un antigène (virus atténué ou inactivé, protéine de membrane bactérienne, etc.), de manière à susciter une réaction immunitaire avec effet mémoire. "

3. "Un vaccin est une préparation biologique administrée à un organisme vivant afin d'y stimuler son système immunitaire et d'y développer une immunité adaptative protectrice et relativement durable contre l' agent infectieux d'une maladie particulière "

4. "Le vaccin peut être un agent inactivé (dépourvu de matériel génétique) ou atténué (c'est alors une forme voisine mais non pathogène). Ce peut être également un sous-ensemble d'un virus voire une simple toxine traitée pour qu'elle soit sans effet pathogène mais qu'elle conserve ses propriétés antigéniques (cas du vaccin contre la diphtérie par exemple)".


In het Engels : 1. " A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microbe, its toxins, or one of its surface proteins.

2. "Vaccines: Microbial preparations of killed or modified microorganisms that can stimulate an immune response in the body to prevent future infection with similar microorganisms. These preparations are usually delivered by injection. "

3. "Vaccine is a substance containing a virus or bacterium in a form that is not harmful, given to a person or animal to prevent them from getting the disease that the virus or bacterium causes "

4. "Vaccine, suspension of weakened or killed microorganisms or toxins or of antibodies or lymphocytes that is administered to prevent disease. Vaccines work by stimulating the immune system to attack specific harmful agents. "


Volgens GEEN ENKELE van de 12 bovenstaande verklarende omschrijvingen ( in 3 talen ) beantwoordt het mRna vaccin aan de definitie van een vaccin. Het is dus geen vaccin en ook geen medicijn maar een substantie die in onze bloedbaan ingespoten wordt en een RNA boodschap bevat voor ons DNA.


Ribonucleïnezuur ( afgekort RNA ) is een macro molecuul die, net als DNA, bestaat uit een reeks aan elkaar gekoppelde nucleotiden. In de cel hebben RNA-moleculen verschillende functies rondom de eiwitsynthese, wat essentieel is voor de regeling van cellulaire processen in alle bekende levensvormen. RNA lijkt qua chemische structuur sterk op DNA, en net als DNA is RNA opgebouwd uit een lange keten van nucleotiden.


Vreemd ( niet-lichaamseigen ) RNA dat ingespoten wordt in de bloedbaan van de mens en drager is van een boodschap voor ons DNA. Dat is hetgeen wij moeten onthouden.


Pierre Van Damme loog niet toen hij in december 2020 in de pers verklaarde dat wij voor een nooit eerder gezien medisch EXPERIMENT staan en onderzoek in de TOEKOMST zal uitwijzen of het middel werkt en veilig is.

Ze weten nl. nog niet wat op langere termijn het effect is van die RNA boodschap in ons DNA. Deze nieuwe technologie is nooit eerder toegepast op de mens. Het kan zijn dat het doet wat aangekondigd is maar ... het kan net zo goed nefaste gevolgen hebben bij sommige personen want elke mens is uniek.


Het feit dat zoveel mensen onmiddellijk of kort na de injectie sterke bijwerkingen hebben van een ingespoten substantie van amper 0,3 ml ( met 0,075 ml werkzame stof ) en een aantal mensen ook kort nadien overlijden stemt tot nadenken. Men beweert bij hoog en bij laag dat er geen verband is met het vaccin-dat-er-geen-is, maar ze leggen hiervan geen enkel bewijs voor. Het zijn slechts beweringen die niet gestaafd worden en dus niet betrouwbaar zijn.


WACHT tot er meer onderzoeksresultaten op langere termijn voorhanden zijn vooraleer u iets doet dat onomkeerbaar is.

Als u vandaag gezond bent is en niettegenstaande een tijdsverloop van 15 maanden niet ziek bent geworden, bestaat er geen enkele reden om deze substantie te laten inspuiten.5 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en