Search

We zijn niet bang!

Beste vrienden,


Wij zijn hard verschoten van de mededeling die Burgemeester Philippe Close verricht heeft in de media inzake de wandeling die morgen 29.05 in en rond Terkamerenbos gepland staat.


Het is erg dat dit via de pers vernomen moet worden en er geen enkele persoonlijke kennisgeving is geschiedt naar de organisatoren van Europeans United.

Europeans United heeft 2 maand geleden een formele aanvraag ingediend. Zij hebben de afgelopen weken zeer veel inspanningen gedaan om zich zoveel mogelijk te schikken naar de wensen van de politie. Er zijn veel telefonische besprekingen geweest.


Het telefoonregister van één organisator staat vol met bewijzen van deze gesprekken en de duurtijd ervan. Er is door de politie altijd verkondigd dat er een gedoogbeleid zou gevoerd worden.


Eerst waren ze akkoord met het voorgestelde parcours, vervolgens moest het weer aangepast worden, en opnieuw en opnieuw.

Het is de politie die gevraagd heeft om in Terkamerenbos samen te komen en niet de stad in te trekken. De organisatoren hebben zich hiermee akkoord verklaard en een parcours voorzien dat afgestemd is op de wensen van de politie.

Dat er thans gesteld wordt dat de wandeling niet toegelaten is en de politie massaal aanwezig zal zijn getuigt van kwade trouw.

In de volksmond heet dit " met de mensen hun voeten spelen ".

Er zijn morgen meerdere manifestaties in Brussel, waaronder eentje in het centrum van Brussel van La Santé en Lutte ( die meer dan 3000 man verwachten ) en eentje van een Antifa beweging.

Dààr wordt dan weer niets over gezegd.

Ze hebben het gemunt op de vredelievende burgers die hun Grondwettelijke rechten komen opeisen tijdens een vreedzame wandeling....

Hands for Freedom zal mogen aanwezig zijn in Terkamerenbos.

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen.

WIJ ZIJN NIET BANG.


Wandelen in groepjes van 10 personen is toegelaten. De vrijheid van vereniging is een Grondwettelijk recht. Conform art.187 kan de Grondwet niet geheel of gedeeltelijk geschorst worden.

Er bestaat sinds 30.06.2020 formeel geen noodtoestand meer in België. Er is geen pandemie/epidemie. Er is niet voldaan aan de voorwaarden van een epidemie. De Ministeriële Besluiten zijn ongrondwettelijk. Er is geen wettelijke grondslag. Verschillende rechtbanken hebben al in die zin geoordeeld.

Een wandeling verbieden die toegestaan is krachtens de ongrondwettelijke Ministeriële Besluiten is het toppunt van absurditeit.

Het Terkamerenbos is openbaar domein. Mensen mogen gaan wandelen in dit openbaar domein.

Als er politiegeweld gepleegd wordt op vreedzame burgers die in het bos gaan wandelen zal er klacht neergelegd worden bij Comité P en Minister Verlinden, als eindverantwoordelijke, aansprakelijk gesteld worden voor de letsels en materiële schade die veroorzaakt wordt.1 comment

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en