Search

"We zullen de keuze moeten maken of we nog wel een horecasector willen in België"

Op 07 mei 2020 verscheen in Trends magazine een interview van/met Alexander De Croo ( toen nog Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën in regering Wilmès I ), dat omwille van zijn uitspraak over de horeca op social media veel stof heeft doen opwaaien.


Waarover ging het precies? Over dit deel 👇👇👇


De journalist zei : " Met de horeca kan het gedaan zijn als ze nog lang dicht moet blijven " ( dit was dus een bedenking die hij zich maakte op 07 mei 2020, hetzij 10,5 maand geleden )


Alexander repliceerde : " DE CROO. "Ik heb al gezegd dat dit een marathon wordt, maar sommige sectoren zullen een dubbele marathon moeten lopen. In de horeca en de evenementensector is weinig

perspectief op een substantiële toename van de economische activiteit.

We zullen de keuze moeten maken of we nog een horecasector willen in België. In de komende maanden zullen wellicht nieuwe maatregelen volgen. Nu ligt de klemtoon op het verschaffen van liquiditeit, maar we zullen ook maatregelen nemen om de solvabiliteit te ondersteunen. De horeca is hoe dan ook al een branche met weinig kapitaal en lage winsten. Het is goed mogelijk dat er specifieke, sectoriële maatregelen komen." https://trends.knack.be/.../article-longread-1596167.html


De VRT heeft er op 15.05.2020 een fact-check over gedaan. CHECK: Nee, Alexander De Croo (Open VLD) stelt de Belgische horecasector niet in vraag. Hij werd selectief geciteerd.

Wil Alexander De Croo de horeca weg uit België? Het lijkt weinig waarschijnlijk voor een Open VLD-politicus, maar je zou het kunnen afleiden uit een citaat dat deze week rondging op de sociale media: “We zullen de keuze moeten maken of we nog een horecasector willen in dit land”. Wie het interview leest waar de quote selectief uit gelicht werd, krijgt een heel ander verhaal te horen.

Woensdag lanceerde Vlaams Belang een opmerkelijke campagne op de sociale media. Op een foto van Alexander De Croo, federaal minister van Financiën, werd hem de volgende quote toegeschreven: “We zullen de keuze moeten maken of we nog een horecasector willen in dit land”, met als bronvermelding het financieel-economische magazine Trends.

De radicaal-rechtse partij Vlaams Belang noemde die uitspraak in de advertentie “Onaanvaardbaar”. Vlaams Belang lijkt in de woorden van De Croo te lezen dat het lot van Vlaamse horeca-uitbaters onzeker is, en geeft met zijn advertentie aan dat daar geen sprake van kan zijn. https://www.vrt.be/.../check-nee-alexander-de-croo-open.../


Maar.... heeft Vlaams Belang (en het overgrote deel van de bevolking waaronder ook alle horeca uitbaters ) het antwoord van Alexander op de bemerking van de journalist " met de horeca kan het gedaan zijn als ze nog lang dicht moeten blijven " wel degelijk verkeerd geïnterpreteerd? Sloegen zij de plank volledig mis toen ze in mei 2020 stelden dat de toekomst van de horeca onzeker is ?


Op 26.10.2020 heeft fact-checker Brecht Castel namens Knack er ook een fact-check over gedaan.

Factcheck: Nee, premier De Croo vraagt niet of horeca in België 'nog wel zin heeft' https://trends.knack.be/.../article-longread-1596167.html


Dat klopt. Alexander heeft inderdaad niet de vraag gesteld of de horeca in België nog wel zin heeft. Hij heeft gezegd " we zullen een keuze moeten maken of we nog wel een horeca sector willen in dit land ". De auteur van de post is dus door de fact-checker " gepakt " op zijn zinsformulering ( terwijl hij wel hetzelfde bedoeld heeft )


Waar wordt het interessant ?

Brecht Castel heeft contact opgenomen met de journalist van Trends die hem het originele transcript van het interview heeft over gemaakt. En wat lezen we daar ? " Het is goed mogelijk dat er specifieke sectoriële maatregelen komen voor de sectoren die geconfronteerd worden met een langdurige sluiting ".


Het deel over de " langdurige sluiting " is in het finale artikel weg gelaten.


Op 07.05.2020 zat het land al 7 weken in een hard lock-down. 2 weken later werd deze opgeheven. Dit was iets dat op 07.05.2020 al voorspelbaar was gezien het aantal " besmettingen " reeds op 26.04.2020 gezakt was naar amper 2% van het totaal aantal testen.

De WHO heeft overigens in een communiqué van 12.05.2020 gesteld dat als in een lidstaat het aantal besmettingen gedurende minstens 14 dagen 2% bedraagt, alle maatregelen mogen opgeheven worden ( percentage dat zij in later stadium heeft opgetrokken naar 5% )


Had Alexander in mei 2020 een glazen bol ? Wist hij toen al dat o.a. de horeca in een later stadium door het virus langdurig zou moeten sluiten of berustte zijn thesis over langdurig sluiten op puur toeval ?


Wat heeft Alexander op 07.05.2020 nu precies bedoeld met zijn repliek ? " In de horeca en de evenementensector is weinig perspectief op een substantiële toename van de economische activiteit " ( maw er is weinig uitzicht op sterke groei en meer winst waarop vennootschapsbelasting wordt afgedragen die de staatskas spekt )

"De horeca is hoe dan ook al een branche met weinig kapitaal en lage winsten " ( maw er wordt maar weinig vennootschapsbelasting betaald en er zijn ook maar weinig uitkeringen van dividenden waarop roerende voorheffing moet betaald worden; samen gevat : de horeca brengt niets op )

"We zullen een keuze moeten maken of we nog een horeca sector willen in dit land "( maw keuze is : willen we nog een horeca sector of willen we het niet )


De horeca is ondertussen al bijna 5 maanden gesloten. Tegen de tijd dat een eventuele heropening terug bespreekbaar zal worden, zullen ze aan 6 maanden sluiting zitten. Afgaande op wat Frank VDB gisteren verklaard heeft,kan dat zelfs 7,8... maanden worden. Een langdurige sluiting dus waar Alexander in mei vorig jaar al over sprak.


Heeft de overheid de liquiditeit van ondernemingen in de horeca ondersteund zoals Alexander in mei 2020 heeft aangegeven ?

Ja, de horeca ontvangt tijdens de periodes van volledig sluiting premies maar voor de meesten is dit een druppel op een hete plaat. Ze kunnen met die premies zelfs hun doorlopende kosten niet betalen. Bovendien zijn behoorlijk wat ondernemingen door de mazen van het net gevallen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden.

Aanvankelijk tot en met oktober, vervolgens verlengd tot december 2020 konden bedrijven opschorting van aflossing van kredieten bekomen maar die maatregel is, behoudens vergissing, nadien niet meer verlengd. Idem dito wat betreft de facilititeiten die konden aangevraagd worden bij Vlaio voor huurverplichtingen.

De horeca bedrijven verzinken steeds dieper in de schulden.


Heeft de overheid de solvabiliteit van de ondernemingen in de horeca ondersteund zoals Alexander in mei 2020 ook aangekondigd had ? Neen.

De solvabiliteit heeft betrekking op de financiële gezondheid van een onderneming. De ratio vreemd kapitaal ( leningen ) versus eigen vermogen ( kapitaal, financiële reserves ). Zoals Alexander op 07.05.2020 reeds aangaf is de horeca een sector met weinig kapitaal en weinig winst, dus weinig reserves.

Tal van horeca bedrijven zijn al op de fles gegaan en tal van andere staan op het punt om op de fles te gaan. Boeken neerleggen of failliet verklaard worden omdat zij hun doorlopende financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen wegens .... geen inkomsten.


Heeft de overheid bijkomende sectoriële maatregelen getroffen om de sector tijdens een langdurige sluiting bijkomend de ondersteunen ? Neen, daar is dixit Jan Jambon geen budget voor.


Zoals de zaken er vandaag voor staan zullen we geen keuze meer moeten maken of we in dit land nog een horeca willen.

Het " probleem " zal zich vanzelf oplossen. Er zal geen horeca meer zijn. Enkel de hele grote die al lang bestaan en tijdens de gouden jaren reserves hebben kunnen opbouwen ( die ze nu volledig aan het opsouperen zijn ) zullen overblijven, maar niet zeker. Als de sluiting lang genoeg duurt gaan ook zij er aan.

De bedenking van de journalist per 07.05.2020 dat " het met de horeca kan gedaan zijn als ze nog lang dicht moeten blijven " is geen hypothetische veronderstelling meer, maar een realiteit die zich steeds harder aftekent.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en