Search

Weg met de politiek

Dank u wel Dirk Theuns voor deze bijdrage 😊

Ik ben het helemaal met je eens en ben oprecht blij dat je de stok in het spreekwoordelijke hoenderhok werpt.


Graag wil ik er nog de volgende bedenkingen aan toevoegen :

Politiek is de democratische manier waarop een staat, een land, een provincie een gemeente, bestuurd wordt volgens de bevoegdheden die krachtens wettelijke bepalingen toebedeeld worden aan elk niveau en het stelsel van tegengestelde opvattingen van elke partij.


De kernwoorden van deze definitie zijn democratie en bestuur. Daden van behoorlijk bestuur zijn in dit land gedefinieerd bij wet. Alle handelingen die hiervan afwijken zijn daden van onbehoorlijk bestuur die aanleiding kunnen geven tot sancties. Hetzelfde geldt voor daden die indruisen tegen onze democratische rechtsbeginselen die ter schrift gesteld zij in o.m. de Grondwet.


Krachtens een peiling heeft nog amper 32% van de bevolking vertrouwen in de politiek. In werkelijkheid zal dit percentage nog veel lager liggen nu velen niet durven uitkomen voor hun mening uit angst hierop afgerekend te zullen worden.

Iedereen die een zeker wantrouwen heeft of kritiek uit op de overheid en/of de overheidsbeslissingen, wordt tegenwoordig weg gezet als " complotist " en " extreem rechts ".

Wij mogen geen mening meer hebben. Wij worden onderworpen aan een extreme vorm van censuur en vrijwel letterlijk de mond gesnoerd met het naïef achterliggende idee dat wie het woord ontnomen wordt wel zal zwijgen.

Het wordt stilaan hilarisch temeer nu het niets uithaalt. Het heeft eerder een averechts effect. Steeds meer mensen laten zich niet meer intimideren. Steeds meer mensen staan recht tegen het totalitair regime dat onder onze ogen uitgerold wordt.


Moet ons land bestuurd worden ? Ja. Zeker wel. Maar niet op de manier waarop dit al decennia lang geschiedt en zeker niet op de manier waarop we dit sinds oktober 2020 zien gebeuren.

Het is inderdaad tijd voor een nieuwe soort politiek van het volk en voor het volk. Een politiek die niet meer bestaat uit marionetten die met het grootste misprijzen en minachting voor ONS, het VOLK enkel de corrupte EU machine, de WHO, de VN, het WEF, pharmabedrijven en andere belangengroepen die zich op onze rug verrijken tracht te behagen en ook NIET voor het waarborgen van een vast inkomen van steeds dezelfde gezichten die via allerlei politiek gekonkel steeds opnieuw een Ministerpost weten versieren, alle departementen afdweilen en overal een puinhoop achterlaten of een mandaat als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bemachtigen waar ze 7.000 € per maand voor opstrijken waarbij ze gedurende de ganse duurtijd van hun mandaat enkel voor hun eigen deur vegen.


Zoals Dirk Theuns terecht opmerkt : on s'en fout.


Het volk wordt NIET vertegenwoordigd. Onze stem wordt niet gehoord laat staan dat er iets voor ons wordt gedaan in ons belang en dat van onze kinderen.

Tijdens verkiezingscampagnes beloven ze ons hemel en aarde en eens de verkiezingen achter de rug zijn, verdwijnen hun beloftes in de diepste schuif en horen we nog enkel " ja maar, politiek is compromissen sluiten " om te vergoeilijken dat ze tijdens de nieuwe legislatuur de vijs alleen maar harder aanspannen, onze rechten nog meer uithollen en met een pletwals over ons heen rijden.

Het maakt overigens al lang niets meer uit of we stemmen en hoe we stemmen. Verkiezingen zijn een farce. Aan de eindmeet zijn het toch weer steeds dezelfde gezichten die ten tonele verschijnen.

Politiek is een vuil spel. It's not about us, it's about them.


Tijd voor een witte mars. Weg met de politiek. Ze mogen allemaal hun biezen pakken. THEY ARE NOT QUALIFIED FOR THE JOB.

De politiek is rekenschap verschuldigd aan ONS, het VOLK en niemand anders.

En net zoals een werknemer ontslagen wordt als hij zijn job niet doet zoals het hoort, beslissen WIJ of zij aan het roer MOGEN staan dan wel op staande voet ontslagen worden wegens zware fout en niemand anders.

De politici werken voor ONS, het VOLK en niemand anders.

Zij worden betaald met ONS belastinggeld. Het MINSTE dat wij dan ook mogen verwachten is dat elke politicus ons correct vertegenwoordigt en handelt in ONS belang.

Dat hebben ze NIET gedaan. Ze hebben in tegendeel het land in een wurggreep gezet en de maatschappij en economie grote schade berokkend voor " iets " waarvan ze heel goed weten dat het doel de middelen absoluut niet rechtvaardigt. Nota bene zonder enig bewijs van wat ze beweerden. Ze beliegen en bedriegen ons.


Laat heel goed tot u doordringen dat WIJ het volk alle beslissingsbevoegdheden hebben. Niet zij. Als wij, met zijn allen, vandaag zeggen : " STOP ! ", dan stopt het.


0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en

NOODHULP ARDENNEN

We weten ondertussen allemaal dat en welke schade de overstromingen op 15-16 juli 2021 veroorzaakt hebben. Vandaag, 8 dagen later zijn in sommige gemeenten en dorpen het puin gedeeltelijk geruimd maar