Search

Werkt het wel of werkt het niet?


EMA rapport 21.12.2020 inzake Pfizer BioNtech vaccin : Geen onderzoeksresultaten op lange termijn. Geen onderzoek bij bepaalde groepen van personen met specifieke onderliggende aandoeningen ( zie details in eerdere post ) Geen data beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid

EMA rapport 06.01.2021 inzake Moderna Vaccin : Geen onderzoeksresultaten op lange termijn Geen onderzoek bij bepaalde groepen van personen met specificieke onderliggende aandoeningen Geen data beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid

Astrazeneca vaccin : Nog niet voorlopig goedgekeurd Nog geen onderzoeksresultaten gekend

J&J vaccin Onderzoek nog hangende


Pierre van Damme begin januari 2021 : " we staan voor een nooit gezien medisch experiment, onderzoek in de toekomst zal uitwijzen of het vaccin werkzaam is en wat de eventuele bijwerkingen zijn "


Pierre Van Damme op 14.02.2021 in De Zevende Dag : " Men zegt dan ondertussen dat men niet heeft kunnen bewijzen dat het ook niet beschermd tegen transmissie, ondertussen is dat bewijs er wel" ... " we hebben gezegd, we hebben een paar weken nodig om dat aan te tonen; de eerste resultaten zijn nu in Israël duidelijk aangetoond, 12 dagen na vaccinatie ben je niet meer besmettelijk "

Sam Brokken : " dan wil ik dat bewijs toch wel eens zien " (NOOT : Pierre Van Damme heeft dat bewijs nog altijd niet voorgelegd )


Steve Van Gucht 17.02.2021 in De Afspraak : " we beschikken over onvoldoende data om te weten hoe goed de bescherming is tegen besmettelijkheid; er zal wel bescherming zijn, maar hoe sterk die is .... de data ontbreken echt nog " ... "men kan nog wel het virus dragen, het zal korter zijn, men zal minder besmettelijk zijn maar wat de impact daarvan is op de verspreiding van het virus, daarvoor moeten we nog een beetje wachten op meer data "


Wie liegt en wie spreekt de waarheid ?


Heel opvallend : er wordt niet gesproken over de bijwerkingen die nochtans ook gekend zijn ( in elk land waaronder België ). Het gaat enkel over : werkt het of werkt het niet ? Astrazena is beweerdelijk voor 60% efficiënt. Dit betekent dat op 100 gevaccineerden, 60 principieel beschermd zijn ( of niet ? ) en 40 niet. Pfizer en Moderna zijn beweerdelijk voor 94-95% effectief. Dit betekent dat op 100 gevaccineerden,5-6 ( of meer ) niet beschermd zullen zijn.

Even rekenen ....

België heeft 7.000.000 AZ vaccins besteld, goed voor 3.000.000 (dubbele )vaccinatie x 40% = 1.400.000 gevaccineerden die niet beschermd zullen zijn. Phizer en Moderna zijn samen goed voor +- 7000.000 (dubbele ) x 5% = 350.000 gevaccineerden die niet beschermd zullen zijn.

Jongeren - 16 jaar Pfizer en Moderna en - 18 jaar AZ, mogen niet gevaccineerden worden wegens geen goedkeuring van EMA.

Jongeren - 18 jaar = 22,5% van de bevolking.

Astrazeneca zal bovendien niet toegediend worden bij personen + 55 jaar.

In de hypothese dat 80 % Belgen zich laten vaccineren, leert een snelle rekensom dat 56% van de bevolking niet "beschermd "zal zijn door een vaccin ( waarvan 13,5% gevaccineerden, 22,5% niet gevaccineerde jongeren en 20% die de kat uit de boom blijft kijken omdat niet zeker is dat het vaccin veilig is ).

Indien de vaccins niet doen wat ze beloven en/of een nog groter percentage van de bevolking zich niet laat vaccineren, dan zakt de bescherming naar amper 25-30% en is het maar zeer de vraag waarom er zoveel te doen is om vaccinatie en er niet meer ingezet wordt op

  1. de versterking van de eigen immuniteit/natuurlijke immuniteit

  2. meer en beter onderzoek naar goede behandelingsmethodes en efficiënte medicatie ( die bestaat ).

1 comment

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en