Search

What if...De wereld maakt zich druk over een virus dat - indien men de douteuse PCR testen mag geloven - 5-6% positieve testen oplevert van het totaal aantal testen. Slechts een kleine minderheid hiervan wordt effectief ziek, de meesten slechts mild of helemaal niet en een beperkte groep die gekend is ( bejaarden en zwakkeren met onderliggende aandoeningen ) een meer ernstige vorm.

Daarvoor zit het ganse land al een jaar in een wurggreep, lopen we allemaal met een mondmasker rond dat voor geen meter helpt, leven we opgesloten in ons kot in beperkte sociale bubbels + 1 en is telewerken de norm. Hiervoor zijn verschillende sectoren al maanden lang gesloten. En vooral .... hiervoor is 95% van de bevolking zo bang om te sterven dat ze bereid zijn om al hun vrijheden voor onbeperkte duur op te geven. Bang gemaakt door de dagelijkse extreem negatieve berichtgeving.

Eigenlijk is dit een scheet in een glas. Het plaatje klopt niet.

Ik zoek, net als velen onder jullie, een verklaring. Waarom ? Wat is er hier echt aan de hand ?

In mijn streven naar een logische verklaring heb ik de zaken uit alle mogelijke hoeken bekeken. Ja, ook de theorie dat er een masterplan in uitvoering is. The Great Reset. Build Back Better. 4IR, IoT, AI. Ik heb de plannen van de globalisten, de VN, de WHO & co bekeken. Ik heb zowat alles gelezen wat er te lezen valt. Maar dan nog klopt het plaatje voor mij niet. Het wringt.

Ach ja, ze zullen wel van de gelegenheid gebruik maken om te proberen één en ander er door te duwen dat al 40 jaar op de plank ligt en op heden nooit gelukt is, maar het verklaart de aanhoudende extreme vrijheidsbeperkende maatregelen niet.

En dat een paar zotten op beeld verklaard hebben dat we met teveel op aarde zijn en 3/4 moet verdwijnen, kan me ook niet overtuigen.

Over de experimentele v@x blijf ik bij mijn standpunt dat er meer onderzoek moet gedaan worden. Ik ben niet gekant tegen v@x maar in dit geval ben ik wel bezorgd omdat het in record tempo ontwikkeld is volgens een nieuwe technologie die nooit eerder toegepast is op de mens. Er is nog niets geweten over de eventuele bijwerkingen op lange termijn. Het is roekeloos om desalniettemin gezonde mensen massaal te v@xen en de belangen van de pharma industrie te laten primeren op de volksgezondheid.

Dat de overheid de bevolking onder druk zet en wijs maakt dat ze hun vrijheid dank zij de v@x terug krijgen, kan ik helemaal niet goed keuren. Dit standpunt zal niet wijzigen. Maar... dat de v@x zou ingezet worden als massa vernietingswapen, zoals sommigen beweren, geloof ik nu ook weer niet. Dat is niet één maar meerdere bruggen te ver.

Ik heb steeds vaker het gevoel dat we te ver zoeken, dat we dichter bij dienen te kijken. Iedereen is zodanig bezig met corona ( niet moeilijk, we horen maar dat in het nieuws ) dat niemand nog stil staat bij het feit dat in ons land nog altijd bedreigingsniveau 4 geldt ( wat staat voor " zeer ernstig " ).

Degenen die aanwezig waren op de witte linten wandeling in Brussel hebben gezien dat omstreeks 12u30 de politie in en rond het centraal station plaats heeft geruimd voor militairen die tot aan de tanden gewapend waren. Zeer indrukwekkend. Elke politiedienst met wie ik bij de organisatie van witte wandelingen gesproken heb, bevestigen : bedreigingsniveau 4.

Vreemd, want op een paar kleine terreuracties ( 2018) hebben we sinds maart 2016 geen zware terreuraanslagen meer gekend in Europa. Dat is 5 jaar geleden maar toch nog altijd bedreigingsniveau 4 ( zeer ernstig )?

Het houdt me al een paar weken bezig. Bij elk gesprek met een politiedienst komt dezelfde vraag boven drijven.


Laat ons eens even alle registers open trekken en de zaken vanuit een andere hoek bekijken.

In 2017 lazen we dit in de kranten : " Het CDC, het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en - preventie, beschouwt de pest, samen met onder andere miltvuur of de pokken, als een van de biologische wapens waar men zich het meest zorgen over maakt. Een van de meest angstwekkende scenario’s zou volgens bioterreurexperts zijn dat bacteriën van de plaag via verstuivers vanuit een vliegtuig als een wolk boven een stad of een druk gebied worden gedumpt, of zelfs gewoon via een grote ventilator kunnen worden verstoven en zo snel kunnen worden verspreid.

"Onderzoekers, bio-terreurexperts en overheden vrezen dat de pest wel eens zou kunnen ingezet worden als een dodelijk biowapen. Zeker als iemand een stam van de ziekte zou vinden die niét kan behandeld worden met de meestvoorkomende antibiotica. En dat is niet zo ondenkbaar: de pestbacterie muteert regelmatig, net als elk ander organisme. Zo werden er in het wild al meerdere keren stammen van de bacterie gevonden die resistent zijn tegen medicatie.

In de jaren ‘70 al schatte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat een wolk met kleine druppeltjes van zo’n 50 kilogram waar dan plaagbacteriën zouden inzitten over een stad van 5 miljoen mensen al tot 150.000 besmettingen zou kunnen leiden, en dat dit dan zo’n 36.000 doden kan veroorzaken. In dat scenario ging de WHO er bovendien van uit dat er antibiotica voorhanden zouden zijn om de ziekte te bestrijden. Maar bij een onbekende stam van de bacterie is dat niet altijd het geval.

Wraak van ISIS op het Westen? Wat ook hoogst zorgwekkend is: na de val van ISIS in Mosul werden in de universiteit van die stad onderzoekspapers ontdekt waarin wordt ingegaan op het experimenteren met chemische wapens op mensen. Al werden er voorlopig nog geen bewijzen gevonden van opgezette programma’s voor het gebruik van biologische wapens. Maar nu ISIS in Irak en Syrië steeds meer terrein verliest, wordt gevreesd dat de terreurgroep wel eens vaart zou kunnen zetten achter de ontwikkeling van zo’n wapens om zich te wreken op het Westen. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170727_02989728...

en dit : " Terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) test haar chemische wapens op gruwelijke wijze op levende gevangenen. Dat blijkt uit documenten die The Times bemachtigde. Daarin worden de praktijken vergeleken met die uit Nazi-Duitsland.

De documenten waren verborgen in de Universiteit van Mosoel, die recent heroverd werd door Iraakse speciale troepen op de jihadisten. Ze werden meteen onderzocht door wetenschappers en bleken wel degelijk officieel te zijn. Wat de inhoud ervan nog schokkender maakt.

In de papieren is te lezen hoe ISIS chemische wapens test en daarbij gebruik maakt van menselijke proefkonijnen.

Zo werd een man van iets meer dan 100 kilogram vergiftigd met thalliumsulfaat door het in zijn water en voedsel te doen. Na twee dagen begon hij te klagen over draaiingen, koorts en zwellingen van zijn maag en zijn hoofd. Tien dagen later was hij dood.

Ideaal vergif Het middel wordt dan ook omschreven als “een ideaal vergif om mensen mee te doden” omdat het moeilijk te detecteren is en de symptomen zich pas na enige tijd manifesteren. Bovendien zegt de terreurgroep er meer dan voldoende van te hebben. De jihadisten krijgen de raad om het toe te dienen via voedsel of water omdat het gemakkelijk oplost in vloeistof.

Een tweede middel was een vorm van nicotine die zowel geïnjecteerd kan worden als via aanraking verspreid kan worden. Via injectie viel het ‘proefkonijn’ al na enkele seconden flauw en was hij binnen de twee uur dood.

Door de inhoud van de documenten wordt gevreesd dat de terroristen plannen hebben om het Westen langs die weg te vergiftigen. Dat ISIS chemische wapens aan het ontwikkelen is, was al enige tijd duidelijk. Dat de terroristen er al zo ver mee staan, is wel een verrassing " https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170520_02891687


What if ... de avondklok, de sluiting van de horeca, massa bijeenkomsten in grootsteden, telewerken, thuis blijven, de vraag om vaak onze handen te ontsmetten ( maatregelen waar we ons allemaal vragen bij stellen omdat ze buitenproportioneel zijn tov de situatie die zich voordoet ) veiligheidsmaatregelen zijn omdat er een biochemische aanval verwacht wordt ?

ISIS zal haar plannen niet opgeborgen hebben nadat er de hand op gelegd is. Ondertussen zijn we bijna 4 jaar verder en heeft zij ruim de tijd gehad om één en ander verder voor te bereiden.

Het is gemakkelijk om, in elk Europees land, een Boeing boven onze hoofden te laten vliegen een lading troep in de lucht te verspreiden. Boven grootsteden, tijdens massa bijeenkomsten, mega festivals e.d. Het is ook gemakkelijk om gif te verspreiden via voedsel en (kraantjes)water. De horeca is hiervoor een dankbaar doelwit.


What if .... corona slechts een rookgordijn is om gedurende langere tijd maatregelen over het ganse grondgebied van target landen te rechtvaardigen omdat door de geheime diensten geweten is dat er een biochemische aanval op komst is maar ( nog ) niet geweten is waar en wanneer ?

Bedreigingsniveau 4 ( zeer ernstig ). Waarom ?

Er wordt voor alle maatregelen toepassing gemaakt van de wet op de civiele bescherming en de wet op de civiele veiligheid die eigenlijk instrumenten die dienen om de bevolking te beschermen in ... oorlogstijd en rampenspoed ( en niet voor een sanitaire crisis ). Waarom ?

Er wordt al vele jaren gezegd dat de volgende WO een biochemische oorlog zal zijn. Hiervoor zijn ( ook in België en in EU verband ) speciale commissies opgericht die rampen schema's hebben opgemaakt waar ook op getraind is. Waarom ? Het verdient de aandacht om daar even bij stil te staan.


Zouden "ze " het zeggen als er een biochemische aanval verwacht wordt ? Neen. In geen miljoen jaar. Het zou paniek veroorzaken en een massa uittocht naar verre landen die als veilig beschouwd worden. Het zou onbeheersbaar zijn.

Compleet van de pot gerukt ? Misschien wel maar toch weer niet. Things aren't always what they appear to be.


En dan is er nog dit. 03.10.2019 " " Politie kan geen nieuwe terreurdreiging aan. Als zich een nieuwe terreurdreiging of een andere grote veiligheidscrisis voordoet, kan de federale politie die niet meer aan. Dat blijkt uit een rapport over de werking van de federale politie dat is bezorgd aan de Kamer, en waarover De Tijd vandaag bericht. Het verslag is opgesteld door de federale politieraad, waarin burgemeesters, experts, topmagistraten en politiechefs zitten. https://www.hln.be/.../politie-kan-geen-nieuwe.../


Ik heb het alleszins moeilijk met de idee dat alle vrijheidsbeperkende maatregelen die we al een jaar ondergaan en die miljarden schade veroorzaken aan de economie en de maatschappij ENKEL het gevolg is van een virus dat niet meer besmettingen, ziekte en doden veroorzaakt dan een klassieke seizoensgriep. Er moet iets méér, iets anders zijn dat onder de radar leeft. Als het inderdaad ENKEL om deze reden is en niets anders, dan is dit wel compleet van de pot gerukt, niet legitiem, noodzakelijk en proportioneel en zal recht geschieden.


Ik ben benieuwd naar jullie reacties


UPDATE : In het Ministerieel Besluit van 19.12.2020 staat uitdrukkelijk het volgende : " Overwegende dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) zit;"

De politiediensten van elke stad waarmee ik gesproken heb, hebben dus niet gelogen toen ze tegen mij gezegd hebben dat niveau 4 van kracht is "

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en