Search

WHO - AGENDA 2030 - Immunization, Vaccines and Biologicals

Bron: WHO - Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind


De WHO is een afdeling van de Verenigde Naties. Wist u dat huidig premier Alexander De Croo, toen nog Minister van Ontwikkelingsamenwerking en Maggie De Block, toen Minister van Volksgezondheid, in 2016 met de WHO een samenwerkingsakkoord afgesloten hebben dat gekend is onder de benaming "Actie Plan 2019-2023" en hieruit de WHO IMMUNIZATION AGENDA 2030 is voort gevloeid dat voorziet dat de ganse wereldbevolking tegen uiterlijk 2030 dient gevaccineerd te zijn om ze ten preventieve titel te beschermen tegen infectie ziektes en dit voor ons geen kwestie is van willen maar van moeten en hiervoor al lang geleden een heel programma is vast gelegd om dit plan uit te rollen en uit te voeren?


Waarom is dit ons nooit medegedeeld? Waarom is dit achter onze rug beslist zonder onze toestemming te vragen? Met welk recht durft de WHO in het algemeen en alle lidstaten waaronder België, in het bijzonder, dergelijke beslissing te nemen zonder de goedkeuring van het volk? Hebben wij alleen maar plichten maar geen rechten? Is het zelfbeschikkingsrecht van de mens dode letter geworden? Hebben wij geen recht op inspraak?


Waarom verzwijgt de overheid zoveel informatie die wij verondersteld zijn te kennen? Waarom wordt er over zoveel zaken zo geheimzinnig gedaan? Politici zijn verkozen door het volk. Het is dank zij ons dat zij in een beleidszetel zitten. Zij hebben gedurende een gedefinieerde tijd een mandaat waarvoorzij aan ons, mandatarissen rekenschap verschuldigd zijn.

Maar ... eens ze op hun beleidszetel zitten, leggen ze nooit rekenschap af van wat ze doen, ze vragen nooit ons akkoord met bepaalde beslissingen. Zelfs ons tijdig en op correcte wijze informeren doen ze niet. Ze beslissen boven onze hoofden en wij moeten alles ondergaan op straffe van een boete of een gevangenissstraf als we niet braaf gehoorzamen.

De wereld op zijn kop....

WIJ zijn de opdrachtgevers van de beleidsmakers, zij moeten handelen zoals de meerderheid van de bevolking wenst en de democratische processen respecteren.

Het gaat niet op om achter onze rug beslissingen te nemen met zware impact op onze persoonlijke levenssfeer en/of ernstige schending van onze fundamentele grondrechten.

Dat onze beleidsmakers "akkoorden" afsluiten met de Verenigde Naties, de WHO en/of de EU verleent geen legitiem karakter aan hun handtekening die ze namens de Belgische Staat zetten op een "overeenkomst".

Zij hebben hiervoor van ons GEEN mandaat gekregen.

Ze hebben ons zelfs niet geïnformeerd.


En waar blijft onze Koning in dit alles? Waarom laat hij dit toe? Is hij Koning Filip niet de Koning van ALLE Belgen? Hij is degene die zijn ministers aanstelt en ook degene die ze tot de orde moet roepen indien zij bindende handelingen (willen) stellen met zware impact op de bevolking. De Koning is ongetwijfeld op de hoogte van alles wat er zich boven onze hoofden afspeelt. Wat is zijn rol in dit hele gebeuren?

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en