Search

Wie moeilijke woorden gebruikt moet weten wat ze betekenen

Beste Marc Thys,


Ik heb met interesse uw mededelingen in De Tijd gelezen.

U jongleert met moeilijke woorden dat het een lieve lust is maar u hebt duidelijk geen kaas gegeten van hun betekenis ( noot : ik blijf beleefd, ik wilde eigenlijk schrijven " u kent geen hol van ... " )


Sta mij toe om even duiding te verschaffen bij een paar van zulke moeilijke woorden :

Extreemrechts :

In het handboek van de vermaarde politicologe Elisabeth Carter ( ja, het is weer een vrouw, wat had u gedacht ? ) " The populist radical right : a reader " wordt extremisme gedefinieerd als een strekking die zich verzet tegen de fundamentele waarden van de liberale democratische staat, zoals universele mensenrechten, pluralisme, het parlementaire systeem en de scheiding der machten.


Wat extremisme volgens Carter rechts maakt, is het verzet tegen het idee van gelijkheid van individuen, bijvoorbeeld op basis van ras, etniciteit en religie. Men denke dan bvb aan de neonazi's en de übermensch en autoritaire xenofobe partijen die ook racistisch zijn maar minder democratie nastreven en een verzwakking van onafhankelijke instituten ten gunste van de uitvoerende macht.

Does it ring a bell ?

Neen ik heb het hier niet over Jürgen Conings want als er nu één ding is dat hij zeker

NIET is, dan is het wel extreem rechts. Zijn afscheidsbrief spreekt op dit punt boekdelen.


Zullen we dan eens samen kijken of hij extreemlinks is misschien ?

Extreem links is een vooruitstrevende antidemocratische strekking die meestal gebruikt wordt voor groeperingen die bereid zijn om naast de verbale discussie ook fysiek geweld tegen burgers en goederen te gebruiken om hun linkse politieke idealen te verdedigen, zijnde : een grotere rol van de overheid in het maatschappelijk leven ofwel exact hetgeen we sinds 01.10.2020 met de regering Vivaldi zien. Jürgen is dus zeker niet extreemlinks, want hij verzet zich namelijk net tegen dit circus.


Over gematigd rechts of links en centrum rechts of links ga ik het hier niet hebben. Dat is niet het voorwerp van dit debat.

We hebben het over " extremisme".


Is Jürgen verworden tot een extremist ? Ja, verbaal wel, maar zo kennen we er nog hè. Ik

denk dan bvb aan ene Marc Van Ranst die, benevens een sterke Twitter verslaving, zich er niet voor schuwt om Jan en Alleman te intimideren en schabouwelijk tussen neus en lippen te bedreigen. We kunnen zonder meer stellen dat zijn woorden vallen onder verbaal geweld. Maar ... Marc ontsnapt de dans. Alle pijlen worden gericht op Jürgen

Conings zonder enige aandacht voor zijn psychisch lijden.


Op de keper beschouwd zijn Jürgen en Marc op vlak van " extremisme " mekaars gelijken maar toch weer niet. De ene heeft namelijk goed fatsoen en de andere niet. U mag zelf raden wie van de twee.


Het is ronduit bedroevend dat u een collega militair ( ok, hij staat niet op hetzelfde niveau als u maar u maakt principieel toch ook deel uit van de band of brothers of niet ? )

beschampt na 20 jaar trouwe dienst voor het vaderland. Is dat veel geen tel meer ?


Volledig van uw radar verdwenen ?

Hebt u nooit fouten gemaakt in uw leven? Bent u het toonbeeld van perfectie? Iemand die de eed " ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten van dit land en onderwerping aan de krijgstucht " altijd heel strikt heeft nageleefd ? Niemand is perfect. Perfectie bestaat niet. Iedereen maakt fouten. Jürgen heeft een fout gemaakt en hij zal daarvoor verantwoording moeten afleggen voor de Krijgsraad maar dit maakt van hem geen monster.


Dat u bovendien het heel duidelijke signaal dat uitgezonden worden door collega militairen die het opnemen voor Jürgen, hem steunen, en het volk dat zich achter hem schaart niet ziet en niet begrijpt ... dàt is pas verontrustend.

U ziet de malaise die er heerst niet. U negeert ze. U twittert er maar op los. Zonder na te denken.

Ook uw aanpak is totaal verkeerd. Uw gevoel voor empathie zit zo ergens 6 meter onder de grond. In plaats van Jürgen publiek aan te spreken om zich aan te melden en hem gerust te stellen dat hij veilig is, dat alles in orde komt, gooit u nog wat meer olie op het vuur. Waarom doet u dit ? Beseft u niet dat u, al doende, de gemoederen alleen maar meer doet oplaaien en uw uitlatingen het averechtse effect zullen hebben ?


Jürgen is een sniper. Hij beheerst zijn vak al 20 jaar als geen ander. Het beste bewijs van hoe goed hij wel is volgt uit de vaststelling dat hij na 5 dagen nog altijd niet gevat noch getraceerd of gelokaliseerd is, niettegenstaande het feit dat het bos van 20km2 al 2 x uitgekamd is en de politie en het leger gisteren en vandaag 10 huiszoekingen hebben gedaan ( waarbij bovendien veel schade werd veroorzaakt aan de woningen van onschuldige burgers, proficiat ). Hij heeft nog niets gedaan. Er is nog niets onherstelbaar gebeurd. Er is ruimte voor negotiatie.

Doe dus nu eindelijk eens uw job zoals het moet en als u dat niet weet : neem dan eens contact op met een FBI onderhandelaar. Hij zal u uitleggen hoe het moet.


On attrape pas des mouches avec du vinaigre.

Hopelijk leest u mijn open brief tijdig, voor dat er iets onherstelbaar gebeurt.


https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/legerleiding-steun-van-militairen-aan-conings-is-misplaatst/10308078.html?fbclid=IwAR3E_qAc94zQhjecJs2qHJgVSVz80Ue9-n1-reZXRQqaVAsj7RNGiLThw6g0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en