Search

Wiens brood men eet, wiens woord met spreekt?

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen ontvangt sinds 2011 jaarlijks schenkingen van de Bill & Melinda Gates Foundation. Ondertussen al meer dan 33.000.000 USD.


Het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen ontvangt sinds 2011 jaarlijks schenkingen van de Bill & Melinda Gates Foundation. Ondertussen al meer dan 33.000.000 USD. Zie link


Wie is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Tropische geneeskunde ? De Gouverneur van Antwerpen, Cathy Berckx.


Het Rega Instituut ( Uz Leuven ) wordt gesponsord door de Bill & Melissa Gates Foundation. Bill Gates heeft in februari 2020 een grote corona studie besteld bij het Rega Instituut en 15.000 medicijn stalen geschonken met het oog op het vinden van een Covid19 vaccin.


Wie is voorzitter van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Afdeling Virologie van Het Reza Insitituut ? Marc Van Ranst (thans ook voorzitter van GEES die de Veiligheidsraad adviseert ter vervanging van Erika Vlieghe ).


De universiteit van Antwerpen heeft in 2015 van de Bill & Melissa Gates Foundation een schenking ontvangen van 3.095.518 USD en in 2016 nogmaals 9.016.127 USD voor een wetenschappelijk onderzoek ivm n-OPV2. Wie had de leiding van het onderzoek en heeft alle studies op zijn naam staan ? Pierre van Damme (https://researchportal.be/nl/onderzoeker/pierre-van-damme ).


Wie heeft sinds 01.07.2020 de leiding over het onderzoek inzake de opsporing en opvolging van Sars-Cov-2 in zwangere vrouwen en neonatalen dat door dezelfde buitenlandse stichting gesponsord wordt ? Pierre Van Damme.


Wiens brood men eet, wiens woord met spreekt ? Of... toeval ?


En nu we toch bezig zijn ....


Ongelooflijk hoeveel schenkingen de Bill & Melinda Gates Foundation de afgelopen 10 jaar aan België ( instellingen, ondernemingen, pharma bedrijven, universiteiten ... ) verricht heeft: meer dan 324.000.000 USD. Dat is, in oude Belgische Franken, meer dan 13 miljard.

Zie link


Zeer " interessant " is de schenking van 713.372 USD in 2020 aan de K.U.L voor " to screen Reframe library against Covid-19 " ( * )


( * ) Reframe library = " a best-in-class drug repurposing library containing nearly all small molecules that have reached clinical development or undergone significant preclinical profiling. The purpose of such a screening collection is to enable rapid testing of compounds with demonstrated safety profiles in new indications, such as neglected or rare diseases "


0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en