Search

Worldometer

dagelijkse bevolkingscijfers over de ganse wereld

Bron: Worldometer


Voor wie het interesseert : volg hier de dagelijkse cijfers van


1) totaal wereldbevolking

2) het aantal geboortes per dag

3) het aantal overlijdens per dag,

4) het aantal geboortes per jaar

5) het aantal doden per jaar op datum te rekenen vanaf 01.01 en

6) de bevolkingsgroei

en nog véél meer.


Sinds 01.01.2020 zijn er op vandaag wereldwijd al 43.650.000 mensen overleden....

0 comments

Recent Posts

See All