Search

Zijn Coronacijfers wel zo feitelijk als ze lijken? Interview met Mattias Desmet

Dank je wel - andermaal - voor deze bijdrage mijn beste Mattias

Mattias Desmet "Beste allen, bij deze een nieuw interview met mij in De Nieuwe Wereld. Het gaat deze keer over een onderwerp dat volgens mij essentieel is in deze crisis: Hoe objectief zijn cijfers? Hoe objectief is wetenschappelijk onderzoek? Kunnen we een meer 'rationele' maatschappij creëren door ons meer op cijfers te baseren?


Ik toon dat cijfers een sterke illusie van 'feitelijkheid' en 'zekerheid' creëren maar dat ze eigenlijk intrinsiek subjectief zijn. Dat probleem stelt zich in de coronacrisis, maar ook ver daarbuiten. Getuige daarvan is de hele problematiek die in de wetenschappen opdook in 2005, met de zogenaamde replicatiecrisis.


Ik leg vervolgens ook uit dat totalitaire systemen de met cijfers gepaard gaande illusie van objectiviteit aanwenden in hun propaganda. Typisch voor totalitarisme is het overvloedige gebruik van cijfers en statistieken om uitspraken en beslissingen een aura van wetenschappelijkheid te geven. Maar die cijfers en statistieken verworden in de kortste keren tot pure propaganda met radicale 'minachting voor de feiten' (zie Hannah Arendt).


Uiteindelijk creëert men feiten om de statistieken te doen kloppen. Hannah Arendt beschrijft hoe wetenschappers die de cijfers presenteren in de massamedia op korte tijd vervallen tot een bedenkelijk allooi (p. 452). En de illusie van objectiviteit - van absolute waarheid - leidt ook tot radicale overschrijding van ethische grenzen: omdat men de (cijfermatige) waarheid in pacht heeft, is alles"0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en