Search

Zijn ze nu wel of niet nog in onderzoeksfase?


Begin januari 2021 heeft Pierre Van Damme in de pers verklaard : " we staan voor een nooit eerder gezien medisch experiment. Onderzoek in de toekomst zal uitwijzen of het vaccin werkzaam is en wat de eventuele bijwerkingen zijn ". ( Hij sprak toen de waarheid. Zie hierna )


In februari 2021 veranderde Pierre Van Damme - CEO van Vaccinopolis en bestuurder, woordvoerder of lid van tal van pharma en v@xorganisaties - plots het geweer van schouder.

Hij verklaarde onder meer in Terzake en De Afspraak dat de vaccins zijn goedgekeurd. Punt. Dat ze veilig zijn. Punt. Dat het een fabel is dat zwangere vrouwen niet mogen gevaccineerd worden en jongeren binnenkort ook zullen gevaccineerd worden.


Ik heb dit telkenmale tegengesproken en - onder verwijzing naar de rapporten van EMA - er op gewezen dat Pfizer, Moderna en Astra slechts een voorlopige, voorwaardelijke toelating tot commercialisatie van hun v@x bekomen hebben voor personen + 16 jaar respectievelijk + 18 jaar en de vaccins nog steeds in een onderzoeksfase verkeren nu Pfizer haar laatste onderzoeksrapport pas op 31.12.2023 moet overmaken aan EMA, Moderna pas op 30.06.2024 en Astra nog later. Ik heb mijn bezorgdheid geuit omdat er nog maar heel weinig geweten is over deze experimentele vaccins die ontwikkeld zijn volgens een volledig nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast op de mens en tijdens Phase III trial slechts gedurende een heel korte periode op een beperkt aantal mensen getest is. Deze bezorgdheid heeft zich vertaald in ongerustheid toen bleek dat er wereldwijd toch wel wat ernstige bijwerkingen geregistreerd worden.

Deze bijwerkingen worden door de Belgisch overheid netjes onder de mat geveegd en af gedaan als niet v@x gerelateerd.


Idem dito wat betreft de grote uitbraken die we 1-2-3 dagen NA vaccinatie in januari 2021 plots zagen opduiken in behoorlijk wat WZC die VOOR vaccinatie volledig corona vrij waren gebleven en plots geconfronteerd werden met veel zieken en ziekenhuisopnames van bewoners en personeel en helaas ook overlijdens. In een eerdere post heb ik de 15 rusthuizen die de pers gehaald hadden met bijgevoegd artikel ( als bewijs ) opgelijst. Dit was ongetwijfeld slechts het topje van de ijsberg. Ik heb nl. weet van nog andere rusthuizen die kort NA vaccinatie van bewoners en personeel ook plots met veel besmettingen en C19 ziekte geconfronteerd zijn geworden maar die de pers niet hebben gehaald. Volgens MVR waren die uitbraken te wijten aan de Britse variant. Vreemd, want .. op het tijdstip dat hij deze verklaring deed had België de grenzen gesloten en alle reizen van en naar de UK verboden zodat het maar zeer de vraag is hoe de Britse variant binnen is geraakt in Vlaamse rusthuizen waar niemand contact had gehad met iemand die in de UK was geweest of iemand die contact had gehad met iemand die in de UK was geweest of met iemand, die iemand, die iemand enz ...


Vandaag zijn er ons een aantal rapporten van de WHO overgemaakt. En, wat lezen we in het rapport van 26.02.2021 ? ( hetzij 2 maanden na de aanvang van de vaccinatie campagne )


1) Er zijn 76 vaccins in (versnelde ) klinische ontwikkeling waarvan 12 in Phase III en 4 in Phase IV 2) wie zijn de vaccin ontwikkeling kandidaten ? In Phase IV : o.a. Pfizer, Moderna en Astrazever.

" vaccin kandidaten ", " in ontwikkeling " " trial " ( = test / onderzoeksfase ).

Zie screenshots hieronder en pagina 22 en 23 van het rapport van de WHO in deze link : https://www.who.int/.../update51_pandemic_overview_where...


Wat is een Phase IV clinical Trial ? Phase 4 is de onderzoeksfase/studie fase die aanvang neemt van zodra een vaccin toelating heeft bekomen tot commercialisatie.

Phase 4 heeft tot doel om verder onderzoek te doen naar de veiligheid, de werkzaamheid, de efficiëntiegraad en de eventuele bijwerkingen op korte en lange(re) termijn bij grote groepen van de bevolking (omdat de studie tijdens Phase 3 beperkt is gebleven in tijd en in aantallen ).


Oxford University verwoord het als volgt : https://oxfordmedicine.com/.../med-9780198732860-chapter-22

For new drugs or vaccines, the evidence from one or more Phase III trials, taken together with the results of the Phase I and II trials, will be presented to licensing authorities to register the product for clinical or public health use. However, the total number of participants included in Phase I to III trials of a new product will often be no more than a few thousand, and there are usually important public health issues that will have been incompletely addressed at the time a product is licensed. For example, individuals included in Phase III trials will often have been a carefully selected sample of the population and will not include all of those eligible for eventual administration of the product. Particular groups may have been excluded, such as children and adolescents, the very undernourished, or pregnant women, but these groups will often receive the product when it is in general use, and it is important to collect data on both the safety and the effectiveness of the product in these groups.


Most Phase III trials will not have been large enough to detect reliably important, but relatively uncommon, side effects. For example, a serious adverse effect (SAE) of an intervention that occurs, on average, in one in every 2000 recipients may well be missed in a Phase III trial that involved only a few thousand participants. There may also be other unexpected effects when an intervention is implemented in a public health programme that were not apparent in the carefully controlled situation of a Phase III trial.

Phase IV research serves three major functions: 1 to support pharmacoviligance systems in monitoring the safety of new interventions used in large populations and in specific groups who were not studied adequately in the pre-marketing phases such as children, pregnant women, the elderly, or those with co-morbidities 2 to determine the effectiveness of an intervention in a routine health system, as opposed to within a carefully controlled trial 3 to assess new strategies of use of approved products or interventions, such as the evaluation of anti-malarials when used for intermittent presumptive treatment, rather than either for malaria prophylaxis or for treatment of a diagnosed malarial infection.


Types of Phase IV study

2.1 Safety/pharmacovigilance Pharmacovigilance is defined as ‘the science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other possible drug-related problems’ (World Health Organization, 2006). Pharmacovigilance studies are designed to detect and assess both long-term and short-term adverse effects of medicines (including drugs and vaccines).


2.2 Intervention effectiveness Effectiveness studies evaluate the impact of an intervention when delivered under real-world conditions in a routine health system. Such studies are especially important when a new intervention is first introduced into a public health programme. Phase IV studies of health system effectiveness are designed to understand reasons for the decay of the impact of an intervention that results from individual and system behaviour, including access to the intervention, diagnostic targeting, provider compliance, and patient adherence.

Phase IV, and especially effectiveness, studies are often resource-intensive, due to large sample sizes and long follow-up periods. Also, a significant expansion of infrastructure and capacity is often required prior to the initiation of such studies, as many research groups are better placed to conduct efficacy trials than to conduct research within the health care delivery system. Raising funds for Phase IV research is challenging, but funders, including governments, have become increasingly interested in research to check that the interventions they fund provide the best possible value for money, so opportunities are improving.


De Phase 4 studie duurt altijd meerdere jaren ( of in dit geval tot 31.12.2023 voor Pfizer, tot 30.06.2024 voor Moderna en tot 30.09.2024 voor Astra ).


Weten jullie nog dat ik tijdens een live stream de vraag stelde of wij allemaal proefkonijnen zijn? ( bemerking die uitgezonden is door Telefacts - reportage over " complotdenkers ").

Wel, nu hebt u het antwoord ( en Telefacts kan inpakken ).

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Altijd.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en